ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНО-КУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ФРАНЦУЗЬКИХ ЖІНОЧИХ ЖУРНАЛАХ

Автор(и)

 • Олена Соболєва кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2024.45.10

Ключові слова:

когнітивний феномен, концепт, фемінітиви, андроцентричність, гендерна асиметрія

Анотація

Серед друкованих інформаційно-розважальних ЗМІ найбільшою популярністю користуються у сучасному світі видання для жінок. З появою міжнародних глянцевих видань в історії існування жіночого журналу відкрились нові перспективи та підходи до вивчення мовлення ЗМІ. Інтенсивний розвиток гендерології викликає останнім часом закономірний інтерес до дослідження образу жінки в різних сферах комунікації, не виключенням стає і медіапростір. Гендерно-орієнтовані жіночі журнали виступають не лише трансляторами гендерної культури, репрезентуючи образи жіночості, стратегії поведінки та моделі взаємовідносин, але й створювачами «нового образу» сучасної жінки. Мета жіночих журналів – це формування гендерних стереотипів властивих певному суспільству. У статті розглядаються особливості формування гендерних стереотипів у сучасних глянцевих виданнях для жінок, які вибудовуються на основі певних норм асоціювання та соціальних ролей, а самі жіночі видання набувають статусу особливого когнітивно-комунікативного феномену з фемінним акцентом.

_____________

Література:

 1. Архангельска А. М. Чоловік у слов’янських мовах: монографія (Рівне: РІС КСУ, 2007), 448 с.
 2. ВолобуєваА. М. Гендерна політика у дзеркалі преси (моніторинг газет "День", "Дзеркало тижня", "Столиця", "Хрещатик"). Наукові записки Інституту журналістики 6 (2002): 66–69.
 3. КушнірС. Чоловіки та чоловіча тема – чи домінують вони у ЗМІ. Наукові записки Інституту журналістики 6 (2002):
 4. Лакофф Д. Жінки, вогонь і інші небезпечні речі: монографія, пер. з англ [=Lakoff D. Women, Fire, and Dangerous Things](Chicago: The University of Chocago press, 1990),631 c.
 5. ОстапенкоН. Ф. Гендерна домінанта суспільства і практика діяльності українських ЗМІ. Актуальні проблеми міжнародних відносин 37 (2002): 243–244.
 6. СидоренкоН. Гендерні детермінанти в інформаційній площині України. Філософсько-антропологічні студії: спецвипуск (2001): 197–209.
 7. СкорикМ. Українські мас-медіа: ґендерний аспект. Проблеми освіти 36 (2003): 134–153.
 8. СтавицькаЛ. Мова і стать. Критика 6 (2003): 29–34.
 9. СукаленкоТ. М. Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. Київ, 2009.
 10. ТаранЛ. Гендерні проблеми і засоби масової інформації. Гендер і культура (2001): 151–160.
 11. ТараненкоО. Андроцентризм у системі мовних координат і сучасний гендерний рух: монографія (Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021), 112 с.
 12. ФедосєєваР. І. ЗМІ в Україні: шляхи до гармонізації стосунків. Наукові записки Інституту журналістики 6 (2002): 73–76. 
 13. Butler Gender trouble: Feminism and the Subversion of Identity (New York: Routledge, Routledge, Chapman & Hall, Inc. New York-London, 1990), 172 p.
 14. Jackendoff R. Foundation of language: brain, meaning, grammar, evolution (New York Oxford University Press, 2003), 498 p.

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. Biba 515, juillet, 2023.
 2. Biba 516, aout, 2023.
 3. Cosmopolite 592, aout 202
 4. Elle № 4042, 8 juin
 5. Elle, № 4043, 15 juin
 6. Elle № 4052, 17 août
 7. Elle 4058, septembre, 2023.
 8. Femina, septembre 2023.
 9. Madame Figaro №2035, 2023.
 10. Marie-Claire № 852, septembre 2023.
 11. Regal № 115, septembre-octobre
 12. Vanity Fair N115, octobre 2023.

Завантаження

Опубліковано

2024-04-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Соболєва, О. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНО-КУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ФРАНЦУЗЬКИХ ЖІНОЧИХ ЖУРНАЛАХ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(45), 103-110. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2024.45.10

Схожі статті

1-10 з 38

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>