ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ РІДНОЇ ЗЕМЛІ В ПОЕЗІЇ ОЛЕКСІЯ ДОВГОГО

Автор(и)

  • Олександр Строкаль кандидат філологічних наук, асистент Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2020.37.08%20

Ключові слова:

концепт, земля, мовна картина світу, поезія Олексія Довгого

Анотація

У статті розглядають особливості лінгвального вираження концепту РІДНА ЗЕМЛЯ у поезії Олексія Довгого. Під час дослідження було з’ясовано, що сучасний етап розвитку лінгвістики характеризується розумінням концепту як загального поняття та комплексу культурно детермінованих уявлень про предмет. Самий концепт виступає означеним елементом ідеального, що репрезентує дійсність мовця крізь призму його культури. У статті стверджується, що уявлення індивіда про предмет реалізуються в художньому тексті за допомогою образної системи. Образ розглядається як основний засіб художнього узагальнення дійсності, як знак об’єктивного корелята людських переживань та як особлива форма суспільної свідомості.

У поетичних текстах Олексія Довгого образ рідної землі є одним із найбільш яскраво представлених. Для ліричного героя поета цей образ виступає особливим місцем, сакральним локусом, початком усього сущого. Таке бачення ліричного героя виражено в номінаціях на позначення елементів ландшафту, явищ природи та їхніх характеристик. Доповнює аналізований локус уведений автором образ Великого Батька, виражений відповідними мовними одиницями. У поетичній мові автора представлені мовні конструкції, які експлікують образ рідної землі як першопочаток усього сущого місце, у якому зберігається пам’ять про героїчне минуле і важкі випробування водночас.

______________

Література:

  1. Голубовська,І. О., Корольов, І. Р. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики: курс лекцій (Київ, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011), 223.
  2. Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов (Москва, 2001), 288.
  3. Москвичова, О.А. «Поетичний текст як специфічний засіб відтворення дійсності.» Studia linguistica 13 (2018): 215-227.

Джерела ілюстративного матеріалу:

  1. Довгий, О. П. «Доторки блискавки.» Вибрані твори в чотирьох томах (К., Укр. письменник, 1, 2009), 414.
  2. Довгий, О. П. «Дихання вічності.» Восьмивірші. Вибрані твори в чотирьох томах (Київ, Укр. письменник, 2, 2009), 388.
  3. Довгий, О. П. «Дереворити.» Вибрані твори в чотирьох томах (Київ, Укр. письменник, 3, 2009), 536.

Завантаження

Опубліковано

2023-01-12

Номер

Розділ

Статті

Схожі статті

1-10 з 53

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>