ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ КОНЦЕПТУ ІДЕНТИЧНІСТЬ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ЧИЛІ

Автор(и)

 • Сабіна Сєчіна кандидат філологічних наук Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2021.39.14

Ключові слова:

концепт, мовна картина світу, лінгвокультура, іспанська мова, Чилі

Анотація

Статтю присвячено дослідженню формування мовної картини світу Чилі, особливостей лексичного складу і культурно значущої лексики сучасного чилійського національного варіанту іспанської мови. Проаналізовано фрагмент чилійської національної концептосфери, представленого концептом ІДЕНТИЧНІСТЬ, та його етноспецифіки, здійснено аналіз основних екстралінгвальних чинників становлення світоглядних уявлень чилійців та історичних передумов формування зазначеного концепту в сучасній чилійській лінгвокультурі.

Особистий внесок у розробку теми. Авторка визначила культурний потенціал полісемічних лексичних одиниць, які наповнюють концепт ІДЕНТИЧНІСТЬ у мовній картині світу Чилі. Доповнила традиційні уявлення про вербальну репрезентацію концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ аналізом особливостей вербалізації цього концепту, що формуються під впливом екстралінгвальних чинників у чилійському національному варіанті іспанської мови.

__________

Література:

 1. Апресян, Ю. Д. Избранные труды, т.I: Лексическая семантика: Синонимические средства языка, 2-е изд., испр. и доп. (Москва: Языки русской культуры, 1995), 464 (Язык. Семиотика. Культура).
 2. Кононенко, В. І. Мова в контексті культури (Київ – Івано-Франківськ: Плай, 2008), 390.
 3. Корбозерова, Н. М. «Ефект зіткнення лінгвокультур (іберійський ареал у ключі історичної етнолінгвістики).» Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики36 (2019): 209-218, http://nbuv.gov.ua/UJRN/ psptkl_2019_36_18
 4. Попова, З. Д., Стернин, И. А. Когнитивная лингвистика (Москва: Восток- Запад, 2010), 314.
 5. Попова, Н. М. «Еволюція національно-маркованих концептів у мовній картині світу Іспанії (XVI-XX століття).» Автореф. дис. д-ра філол. наук, Київ, 2018.
 6. Радзієвська, Т. В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст – соціум – культура – мовна особистість (Київ: ДП “Інформ.-аналіт. Агентство”, 2010), 491.
 7. Korbozerova, N. M. «Papel de los aspectos sociales y culturales en la formación de la lengua española.» Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики37 (2020): 27-38, http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2020_37_4

Джерельна база:

 1. Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI) de la Real Academia Española, http://web.frl.es/CORPES/view/inicioExterno.view
 2. Covarrubias, S. Tesoro de la lengua castellana o española (1611) (Madrid, 1611), http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0
 3. Godoy, Hernán. El carácter chileno (Editorial Universitaria, Santiago): 505–518.
 4. Marras, Sergio. Chile, ese inasible malestar (Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2001).
 5. Parker, Cristian. Otra Lógica en América Latina, Religión popular y modernización capitalista. (Fondo de Cultura Económica, México-Santiago. 1996).
 6. Sáez, Fernando. Guantes amarillos, http://www.agenciabalcells.com/ca/ autors/obra/fernando-saez/guantes-amarillos/
 7. Subercaseaux, Benjamín. Chile o una locageografía (Santiago, Editorial Universitaria, 2005).

Завантаження

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Статті

Схожі статті

1-10 з 92

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>