ШЛЯХИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ НІМЕЦЬКОМОВНОГО КОНФЛІКТНОГО ДИСКУРСУ

Автор(и)

 • Катерина Міхіденко асистент кафедри германської філології та перекладу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14
 • Олена Опанасенко доктор історичних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2021.39.10

Ключові слова:

віртуальна комунікація, конфліктний дискурс, концептуальна система,категоризація, концепти міжкультурної дійсності

Анотація

Статтю присвячено дослідженню концептуальної картини німецькомовної міжкультурної дійсності у віртуальному просторі та процесів категоризації, які відбуваються під час конфронтації корінного населення та іноземців, а також виокремленню концептів, що об’єктивуються в німецькомовному конфліктному дискурсі в рамках віртуальної комунікації, і особливості їх вербалізації. Здійснено теоретичний огляд сучасних підходів до дослідження актуалізації концептуальної системи індивідів у мовній дійсності в міжкультурному контексті. Розглянуто процеси категоризації та концептуалізації дискурсивного простору за ознаками категоріальної, структурної чи метафоричної актуалізації концептів міжкультурної дійсності. Запропоновано розділяти концепти які вербалізуються у проаналізованих фрагментах міжкультурного конфліктного дискурсу на три типи: категоріальні концепти організують знання суб’єктів про себе та своє оточення шляхом поділу і об’єднання концептів міжкультурного дискурсивного простору в опозиційні пари; структурні концепти організовують знання про предмет за структурними ознаками об’єкту, через який вони позначаються; метафоричні концепти конкретизують абстрактні та загальні уявлення за допомогою яскравих конкретних образів на основі проведення аналогії між двома явищами. Особистий внесок авторів полягає у дослідженні процесів концептуалізації та категоризації міжкультурної дійсності на сучасному мовному матеріалі, визначенні основних концептів німецькомовного міжкультурного конфліктного простору та засобів їх актуалізації. Пропонується власна типологія концептів міжкультурного конфліктного простору. Перспективи дослідження полягають у подальшому вивченні міжкультурного конфліктного дискурсу, зокрема, у спостереженні за діахронічним розвитком окремих концептів німецькомовної міжкультурної дійсності, а також у порівнянні концептуальної картини німецькомовної та україномовної сучасної міжкультурної дійсності з метою діагностики та усунення (медіації) порушень у міжкультурному комунікативному процесі.

__________

Література:

 1. Болдырев, Н.Н. Когнитивная семантика: курс лекций (Тамбов: Изд-во Тамб. гос. ун-та, 2001),
 2. Лакофф, Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории язика говорять нам о мышлении, пер. с англ. И. Б. Шатуновского (Москва, Яз. слав. культ. 2014), 792.
 3. Макаров, М.Л. Основы теории дискурса (Москва, Гнозис, 2003),
 4. Мартинюк, А.П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики (Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011),
 5. DUDEN, https://www.duden.de/rechtschreibung/Toleranz (accessed 07.04.2021).
 6. Erklärung von Prinzipien der Toleranz der UNESCO 1995 (Paris, 1995), https://www.unesco.de/media/1702 (accessed: 06.04.2021).
 7. Jäger, Entstehung von Fremdenfeindlichkeit: die Verantwortung von Politik und Medien, T. 1. Friedrich-Ebert-Stiftung (2002), http://library.fes.de/fulltext/asfo/01014001.htm#E10E3 (accessed: 06.04.2021).
 8. Lakoff, G., Johnson, M. Metaphors We Live By (Chicago: The University of Chicago Press. London, 1984), 242.
 9. Moscovici, The Myth of the lonely paradigm: a Rejoinder, ed.: Arien Mack. Social Research: An International Quarterly Representation51 (4 ) (Winter 1984): 939-968.
 10. Scharathow, W. Risiken des Widerstandes. Jugendliche und ihre Rassismuserfahrungen (Bielefeld: transcript. 2014),
 11. Schubert, , Klein, M. Das Politiklexikon. 7., aktual. u. erw. Aufl. (Bonn: Dietz 2018, Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung), https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/225604/toleranz (accessed: 06.04.2021).
 12. Terkessidis, M. Wessen Erinnerung zählt? Koloniale Vergangenheit und Rassismus heute, 1. Ed. (HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH, 2019),

Джерельна база:

 1. http://www.tagesspiegel.de/politik/ende-der-willkommenskultur-zustimmung-der-deutschen-zur-zuwanderung-geht-deutlich-zurueck/13847466.html
 2. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157214425/Burkini-ist-ein-ambivalent-positives-Kleidungsstueck.html
 3. http://www.tagesspiegel.de/meinung/einwanderung-und-integration-leitkultur-nein-danke/10196604.html

Завантаження

Опубліковано

2022-11-29

Номер

Розділ

Статті

Схожі статті

1-10 з 86

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.