МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ КОНЦЕПТУ СПРАВЕДЛИВІСТЬ У ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

 • Юлія Письменна канд. філол. наук, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2021.40.01

Ключові слова:

концепт, iustitia, aequitas, Давній Рим.

Анотація

У статті розглядаються методологічні підходи до вивчення концепту СПРАВЕДЛИВІСТЬ у латинській мові та окреслюються головні напрямки розвитку його семантики. Основними лексемами, що виражають ідею справедливості в латинській мові, є iustitia та aequitas. Проаналізовано словникові дефініції та функціональний потенціал лексем. Iustitia у правовому дискурсі визначається як чеснота, що віддає suum cuique “кожному своє” (Iustiniani Digesta), уособлює законність та правосуддя в юридичній практиці та закладає фундамент подальшого розвитку західноєвропейської правової системи. У контексті політичного життя культ Iustitiae набуває значного поширення в Октавіанську епоху як важлива складова політичної ідеології імператора Августа. Використання iustitia у соціально-політичному дискурсі змінює семантику терміна, який стає обґрунтуванням абсолютної влади імператора як ґаранта справедливості та джерела правових норм. Проаналізовано раціоналістичну та протогуманістичну концепцію iustitiae, яка постає у філософсько-емпіричних роздумах Ціцерона. На рівні побутової етики та моралі, зафіксованої в пареміях, справедливість реалізується через ідею взаємної послуги як основи соціального балансу в ділових та особистих стосунках.

__________

Література:

 1. Дворецкий, И. Х. Латинско-русский словарь (Москва, Русский язык, 1986), 598.
 2. Егоров, А. Б. «Добродетели щита Августа.» Античный мир. Проблемы истории и культуры (СПб., 1998): 280–
 3. Канарш, Г. Ю. Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация (Москва, Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011), 236.
 4. Кирюхин, Д. И. «Справедливость как AEQUITAS и JUSTITIA в философско-правовой мысли Древнего Рима.» Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 7. Философия 3 (2013): 63–
 5. Перельман, Х. «Три аспекта справедливости.» Правоведение 2 (307) (2013): 211–
 6. Токарев, А. Н. Становление официальной идеологии принципата императора Августа (Харьков, 2011), 268.
 7. Утченко, С. Л. «Трактат Цицерона «Об обязанностях» и образ идеального гражданина.» В кн. Марк Туллий Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях (Москва, «Наука», 1993 ): 159–
 8. De Officiis,/ http://www.thelatinlibrary.com/cicero/off.shtml
 9. Dizionario Latino Olivetti, https://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php
 10. Iustiniani Digesta, http://upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/
 11. North, From myth to icon: Reflections of Greek ethical doctrine in literature and art (Ithaca, NY Cornell University Press, 1979).
 12. Oxford Latin Dictionary (Oxford, Clarendon Press, 1968).
 13. Ramshorn, Dictionary of Latin synonymes (Boston, CharlesC. Little and James Brown, 1841), 408.
 14. The Impact of Justice on the Roman Empire, eds. Olivier Hekster and Koenraad Verboven, (Leiden 2019), 237.

Завантаження

Опубліковано

2022-12-01

Номер

Розділ

Статті

Схожі статті

1-10 з 17

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>