ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ АВТОРА З ПОГЛЯДУ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ КОНЦЕПТОЛОГІЇ: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі творів Ізабель Альєнде)

Автор(и)

 • Наталія Попова доктор філологічних наук, доцент кафедри романської філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2019.36.15

Анотація

Статтю присвячено вивченню індивідуального стилю автора з погляду лінгвокультурної концептології, яка поєднує в собі лінгвокультурний та когнітивний підходи з огляду вивчення особливостей авторського способу вербалізації суспільно значущих концептів. На матеріалі творів відомої чилійської письменниці Ізабель Альєнде проаналізовано лексико-семантичні особливості індивідуального стилю авторки, які відображають суспільно-історичні реалії крізь призму авторського світосприйняття, шляхом поєднання методів лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики, що дозволяє пов’язати національну концептосферу, носієм якої є автор художніх творів, із його власним індивідуальним світобаченням та зрозуміти співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в індивідуальному авторському стилі. У статті детально розглянуті відмінності між термінами «мовна особистість», «ідіостиль» та «ідіолект» та підходи до їх дослідження. У ході семантико-когнітивного аналізу лексичних одиниць, властивих творам письменниці, з’ясовано, що індивідуально-авторське світобачення жодним чином не шкодить відтворенню загального національно-культурного спадку народу, оскільки автор є носієм спільної концептосфери, що формується в його свідомості завдяки суспільству, в якому він живе. Вербалізація суспільно-значущих концептів у творах письменниці визначається морально-етичними та ціннісними установками, властивими більшості представників відповідного суспільства.

_______________

Література

 1. Абдулаева, Татьяна Константиновна. Особенности идиостиля Н. В. Гоголя в поэме «Мертвые души»: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01 – русский язык (Махачкала, 2011), 171.
 2. Григор’єв, Олександр Миколайович. Ідіостиль Миколи Хвильового (на матеріалі публіцистичних текстів): дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 – русский язык (Київ, 2016). 250.
 3. Корнієнко, А. І. «Ідіостиль автора: мовно-літературознавчий аспект». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія 25(1) (2016): 36–38.
 4. Маслова, В. А. Введение в когнитивную лингвистику (Москва, Флинта, 2016), 296.
 5. Самарская, Татьяна. «Языковые средства создания идиостиля» Научный журнал КубГАУ 116(02) (2016): 1–7.
 6. Селіванова, Олена. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія (Полтава, Довкілля, 2006), 716.
 7. Сидоренко, І. А. «Підходи до вивчення ідіостилю у лінгвістичних дослідженнях художнього тексту» Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія 21 (2015): 145–152.
 8. Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія. Ред. М. І. Голянич. (Івано-Франківськ, видавець ГолінейО. М., 2011), 268.
 9. Bloch, B. «A set of postulates for phonemic analysis» Language XXIV (London, 1948):7–34.
 10. Dittmar, Norbert. «Explorations in ‘Idiolects’ in Robin Sackmann and Monika Budde» Theoretical Linguistics and Grammatical Description: Papers in honour of Hans-Heinrich Lieb (Amsterdam, Ed. Benjamins, 2002):109–129.
 11. Freeman, Margaret. «Poetry and the scope of metaphor: Toward a cognitive theory of literature» Metaphor and Metonymy at the Crossroads: A Cognitive Perspective (Berlin and New York, Ed. Mouton de Gruyter, 2003):253–281.
 12. Hazen, Kirk. «Idiolect» Encyclopedia of Language & Linguistics, 5 (2006): 512−513.
 13. Stockwell, Peter. Cognitive poetics: An introduction (London, Ed. Routledge, 2002), 193.
 14. Zorraquino Martin, Antonia. «Los marcadores del discurso y su morfología». Los estudios sobre marcadores del discurso en español 3 (2010): 400–412.

Джерельна база

 1. Allende, Isabel. Cuentos de Eva Luna (Nueva York, Ed. Vintage Español, 2017), 304.
 2. Allende, Isabel. El bosque de los pigmeos (Nueva York, Ed. HarperCollins Español, 2005), 304.
 3. Allende, Isabel. El plan infinito (Barcelona, Ed. Debolsillo, 2014), 416.
 4. Allende, Isabel. El reino del dragón de oro (Nueva York, Ed. HarperCollins Español, 2004), 432.

Завантаження

Опубліковано

2023-01-17

Номер

Розділ

Статті