МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТА ЖИТТЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ФРЕЙМОВОЇ СТРУКТУРИ (на матеріалі роману Амелі Нотомб «Метафізика труб»)

Автор(и)

 • Наталя Миронова кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської і новогрецької філології і перекладу, Київський національний лінгвістичний університет (Міністерство освіти і науки України) 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2020.38.06

Анотація

У статті розглянуто питання співвіднесеності ключових понять когнітивної лінгвістики, таких як «фрейм» і «концепт». Фрейм представлено як структуру даних або знань про будь-яке поняття, концепт – як складний і багатовимірний ментальний комплекс, що має крім понятійної основи також соціо-психо-культурну складову. Тлумачення концепту передбачає наявність у нього широкого семантичного поля. Фрейм, що володіє більш чіткою структурою, може бути використаний для моделювання або структурування концепту, тобто концепт може бути представлений у вигляді фреймової структури.

Представлено опис досвіду моделювання концепту ЖИТТЯ за допомогою фреймової структури шляхом ідентифікації субфреймів і аналізу їхнього розгортання у романі Амелі Нотомб «Метафізика труб».

_______________

ЛІТЕРАТУРА

 1. Баранов,А. Н. Введение в прикладную лингвистику (Москва, ЛКИ, 2007), 360.
 2. Гурина,Р. В., Соколова, Е. Е. Фреймовое представление знаний: монография (Москва, Народное образование, 2005), 175.
 3. Жаботинская, С. А. «Когнитивная лингвистика: принципы концептуального моделирования.» Лінгвістичні студії 2 (1997): 3-11.
 4. Жаркынбекова, Ш. К. «Моделирование концепта как метод выявления этнокультурной специфики.» Материалы IX Конгресса МАПРЯЛ. (1992): 25.
 5. Кагановська, О. М. «Текстові концепти художньої прози (на матеріалі французької романістики середини ХХ сторіччя).» (Київ, КНЛУ, 2002), 292.
 6. Myronova, N. V. «Code linguoculturel: base théorique de la recherche.» Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики 35 (2019): 13-25.
 7. Myronova N. V. «Expansion des codes culturels au langage naturel.» Львівський філологічний часопис 6 (2019): 153-156.
 8. Никонова,Ж. В. Теория фреймов в лингвистических исследованиях (Санкт-Петербург, Филологический факультет СпбГУ, 2006), 144.
 9. Тарасова,И. А. Поэтический идиостиль в когнитивном аспекте (Москва, Флинта, 2017), 196.
 10. Fillmore, J. «Frame Semantics and the Nature of Language.» Origins and Evolution of Language and Speech (1976): 20-32.
 11. Minsky, A «Framework for Representing Knowledge.» The Psychology of Computer Vision (1975): 211-277.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Nothomb, Métaphysique des tubes (Paris, Albin Michel S.A., 2000), 162.

Завантаження

Опубліковано

2023-01-11

Номер

Розділ

Статті