МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА: ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД

Автор(и)

 • Наталя Миронова кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської і новогрецької філології і перекладу, Київський національний лінгвістичний університет (Міністерство освіти і науки України) 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2021.39.13

Ключові слова:

політичний дискурс, суб'єкт політичного дискурсу, когнітивна модель політичного дискурсу, імідж політичного лідера, когнітивно-мовленнєві стратегії дискурсу

Анотація

У статті розглянуто питання феномену мовної особистості політичного лідера. Увага приділяється перспективам комплексного підходу у вивченні мовної особистості політика у політичному дискурсі, який, як різновид персуазивного дискурсу, є широко розповсюдженим, значно впливає на суспільну свідомість, що через маніпулятивну силу надає мовного впливу на адресата з метою внести когнітивні зміни в його картину світу.

Особистим внеском автора у розробку досліджуваного питання є, по-перше, спроба класифікувати роботи з зазначеної проблеми; по-друге, сформувати таке теоретичне підґрунтя, що дозволить дослідити мовну особистість окремого політика як комплекс, що складається з когнітивної, вербальної, прагматичної систем конкретного політика; по-третє, довести, що політик виступає як когнітивно-мовний суб'єкт власного і інституційного дискурсів, Це обумовлює особливості мовної поведінки політика, його вибір мовних стратегій і тактик.

__________

Література:

 1. Виноградов,В. В. Избранные труды: О языке художественной прозы. (Москва, Наука, 1980), Т. 5.
 2. Гулей,М. Д. «Стратегії переконання у французькому ультраправому дискурсі.» Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики 36 (2019): 144-156.
 3. Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. (Волгоград, Перемена, 2002), 477.
 4. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность. (Москва, Издательство ЛКИ, 2010), 264.
 5. Красильникова, Е. В. «Русская языковая личность и задачи ее изучения.» Язык и личность. (Москва, Наука, 1987), 267.
 6. Миронова, Н. В. «Мовний і культурний код: їх взаємодія в лінгвокультурному просторі.» Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики36 (2019): 180-193.
 7. Никифорова, М. В. «Языковая личность политического деятеля: подходы к речевому портретированию.» Языковое образование сегодня - векторы развития: материалы V международной научно-практической конференции-форума. (2014): 186-200.
 8. Плотникова, С. Н. «Политик как конструктор дискурса реагирования.» Политический дискурс в России: Материалы постоянно действующего семинара. (2005): 22-26.
 9. Сарна, А. Я. Дискурс-анализ: гуманитарная энциклопедия (Центр гуманитарных технологий, 2002–2018), http://gtmarket.ru/concepts/7232
 10. Толмачева, Т. А. «Теория языковой личности и процесс обучения межкультурной коммуникации.» Вестник молодых ученых1 (2004): 35-48.

Завантаження

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 68

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.