МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ЯК ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ФЕНОМЕН (на матеріалі сучасної іспанської мови)

Автор(и)

 • Поліна Бокова кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри романської і новогрецької філології Київський національний лінгвістичний університет (Міністерство освіти і науки України) 03680, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 73.

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2021.40.17

Ключові слова:

феномен, соціодіалект, молодіжний сленг, жаргон, лексична одиниця

Анотація

В статті розглядіється один із соціодіалектів – молодіжний жаргон, а також деякі шляхи освоєння молодіжним сленгом в широкому використанні. Визначено особливості сленговживання, окреслено окремі аспекти історичного розвитку соціодіалекту, основні джерела молодіжного сленгу та особливості формування лексем молодіжного мовлення. Описано масове використання сленгової лексики в усіх прошарках населення – незалежно від соціальної чи професійної приналежності, віку, комунікативних особливостей вживання - будь то публічний виступ, ділове спілкування або неофіційна обстановка.

Сленг є настільки поширеним явищем, лінгвістичним феноменом, що словосполучення «сучасний жаргон» асоціюється у мовців саме з ним. Жаргон розуміється як соціальний різновид мовлення, що характеризується, на відміну від загальнонародної мови, специфічною експресивно переосмисленою лексикою і фразеологією, а також особливим використанням словотворчих засобів. Жаргон належить відносно відкритим соціальним і професійним групам людей, об’єднаних спільністю інтересів і функціонує як номінативно-експресивна одиниця мовлення, що має інколи вульгарно-фамільярне забарвлення. Досить часто жаргонізми творяться на основі запозичень з різних мов, полісемії, деривації, суфіксації тощо Крім того, в статті також зазначено, що основним постачальником й мовним осередком сленгу є елементи територіальних діалектів.

__________

Література:

 1. Береговская, Э.М. «Молодежный сленг: формирование и функционирование.» Вопросы языкознания 3 (1996): 32–41.
 2. Захарченко, Т.Е. Английский и американский сленг (Москва: АСТ, 2009),
 3. Комиссаров, В.Н. Лингвистика перевода (Москва: Высшая школа, 1980),
 4. Кондратюк, О. Молодіжний сленг як мовне явище, http://www.ji.lviv.ua/n38texts/ kondratyuk.htm.
 5. Кондратюк, Т. М. Словник сучасного українського сленгу (Харків: Folio, 2006), 352.
 6. Шаховский, В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка (Воронеж, 1987), 190.
 7. Frases y citas célebres de Camilo José Celа, www.ofrases.com/frase/36982.
 8. Lázaro Carreter,  «Una jerga juvenil: el cheli.» ABC (Madrid)14 (1991): 6-8.
 9. Mañas, J. Historias del Kronen (Barcelona, 1994):
 10. Montero,  La función delta (España: Punto de lectura, 1995), 372.

Завантаження

Опубліковано

2022-12-02

Номер

Розділ

Статті

Схожі статті

1-10 з 26

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.