СМИСЛОВА СТРУКТУРА МОДАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ “SAPERE” ТА “ESSERE CAPACE DI” (на матеріалі італійської мови)

Автор(и)

 • Валерія Охріменко доктор філологічних наук, професор кафедри романської філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2019.35.13

Анотація

У статті розглянуто закономірності квантування інформації у мікротексті функціонування модальних одиниць sapere та essere capace di на матеріалі італійської мови. Модальні одиниці sapere та essere capace di задають квантування інформації в мікротексті, виступаючи у ролі ядра і утворюючи модальні структури разом з приєднувальними компонентами. Ці модальні одиниці, зберігаючи зв'язок із внутрішньою формою, містять семантичні імплікатури імплікативності, асоціативності, оцінності.

Модальні одиниці sapere та essere capace di набувають статусу модальних структур у мікротексті їх функціонування, виявляючи типову сполучуваність у приядерній зоні та імплікуючи закономірність вживання мовних засобів на ближній периферії та на периферії мікротексту. Мовні засоби, що вживаються у мікротексті функціонування sapere та essere capace di, окреслюють їхню смислову структуру. Ці мовні засоби корелюють з власне визначенням модального значення внутрішньої можливості, в основі якого міститься потенційно задана детермінованість зв’язку між: 1) об’єктом і проявом властивостей; 2) істотою і проявом якості; 3) суб’єктом і проявом здатності; 4) суб’єктом з узагальненим статусом референта й імплікацією дії. Варіативність засобів вираження модального значення (та формування модальних структур) визначається характером детермінованості зв’язку між сутністю та її ознакою. Аналіз різнорівневих мовних засобів, що відображають ізоморфність sapere та essere capace di параметрам мікротексту їх функціонування, дозволяє приписати обом модальним структурам семантичні імплікатури імплікативності, асоціативності, оцінності.

Модальна одиниця essere capace di є більш десемантизованою у порівнянні з модальною одиницею sapere, і вживається у висловлюваннях на позначення всіх типів потенційно заданої детермінованості, що формують модальне значення внутрішньої можливості. Модальна одиниця sapere не функціонує у висловлюваннях, що містять інформацію про потенційно задану детермінованість між об’єктом і проявом властивостей.

____________

Література

 1. Бондарко, А. В. «Темпоральность.» Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность: коллективная монография в 6 т., отв. ред. А. В. Бондарко (Лениград, Наука, 1990), 263.
 2. Герасимова, И. А. Формальная грамматика и интенсиональная логика (Москва, РАН; Институт философии, 2000), 156.
 3. Задэ, Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений, пер. с англ.; под ред. Н. Н.Моисеева и С. А. Орловского (Москва, Мир, 1976), 165.
 4. Лебедева, Л. Б. «К проблеме общереферентных высказываний.» Вопросы языкознания2 (1986): 81–89.
 5. Милютина, М. Г. «Семантика конативности и потенциальная модальность: комплекс “попытка – результат” и его выражение в русском языке.» Автореф. дисс. д-ра филол. наук (Екатеринбург, 2006).
 6. Охріменко,В. І. «Онтологія та гносеологія категорії модальності в італійській мові.» (Дис. д-ра філол. наук, Київ, 2012), 612.
 7. Циммерлинг, А. В. «Этические концепты и семантические поля.» Логический анализ языка, отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко, Н. К. Рябцева (Москва, Языки русской культуры, 2000): 190–199.

Джерельна база

 1. 8.Capuana,  «Istinti e peccati. Novelle.» Istinti e peccati, Luigi Capuana (Catania, Minerva, 1914), accesso http://www.lieberlieber.it/
 2. 9.Capuana,  «Serena.» Serena: commedia in tre atti, Luigi Capuana (Catania, Società di storia patria per la Sicilia orientale, 1973), accesso http://www.lieberlieber.it/biblioteca/c/capuana/serena/pdf/ serena_p.pdf
 3. 10.Codemo,  «La rivoluzione in casa.» La rivoluzione in casa, Luigia Codemo (Bologna, Cappelli Stampa, 1966), accesso http://www.lieberlieber.it/biblioteca/ c/codemo/la_rivoluzione_in_casa/pdf/la_riv_p.pdf
 4. 11.Luanto,  «La scuola di Linda.» La scuola di Linda, Regina di Luanto (Torino, L.Roux e C. Edit., 1894), accesso http://www.lieberlieber.it/biblioteca/r/regina_di_ luanto/la_scuola_di_linda/pdf/la_scu_p.pdf
 5. 12.Chi: settimanale di politica, attualità e cultura, Silvana Giacobini, N.46 (12.11.2003).
 6. 13.Chi: settimanale di politica, attualità e cultura, Silvana Giacobini, N.22 (05.11.2005).

Завантаження

Опубліковано

2023-01-20

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Охріменко, В. (2023). СМИСЛОВА СТРУКТУРА МОДАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ “SAPERE” ТА “ESSERE CAPACE DI” (на матеріалі італійської мови). ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(35), 164-177. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2019.35.13

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають