СМИСЛОВА СТРУКТУРА МОДАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ЕПІСТЕМІЧНОЇ ІМОВІРНОСТІ “IMPROBABILE”, “CON OGNI PROBABILITÀ” (на матеріалі італійської мови)

Автор(и)

 • Валерія Охріменко доктор філологічних наук, професор, професор кафедри романської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2021.40.05

Ключові слова:

модальне поле, модальна структура, смислова структура, епістемічна імовірність

Анотація

У статті розглянуто закономірності квантування інформації у мікротексті функціонування модальних одиниць improbabile та con ogni probabilità на матеріалі італійської мови. Модальні одиниці improbabile та con ogni probabilità задають квантування інформації у мікротексті, виявляючи типову сполучуваність у приядерній зоні та імплікуючи закономірність вживання мовних засобів на ближній периферії та на периферії мікротексту. Ці різнорівневі мовні засоби окреслюють їх смислову структуру.

Іmprobabile виступає у ролі маркера максимального зниження ступеня імовірності модальної оцінки за епістемічним вектором (повної супечерності між суб’єктивним уявленням та фрагментом об’єктивної дійсності). До її приядерної зони потрапляють екзистенційний предикат, заперечні квантори всезагальності,

прислівники на позначення перевищення міри якості. На ближній периферії вживаються: ментальний предикат точки зору або знання у заперечній формі, ментальний предикат знання у безособовій формі, лексичні одиниці на позначення винятковості об’єкта, емоційної реакції подиву.

Con ogni probabilità є маркером максимального підвищення ступеня імовірності модальної оцінки за епістемічним вектором (повної відповідності між суб’єктивним уявленням та фрагментом об’єктивної дійсності). Входження квантора всезагальності до складу фіксованої модальної структури впливає на розгортання інформації в мікротексті. На ближній периферії вживаються екзистенційний предикат, дієслова та модальні засоби з семами точності, відповідності. У мікротексті викладається фактологічна інформація за принципом логічного слідування і виділяється зона специфікації (оперування з фактами) та зона генералізації, що містить експліцитний висновок.

__________

Література:

 1. Бондарко, А. В. «Темпоральность.» Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность: [коллективная монография в 6 т.] (Ленинград: Наука, 1990),
 2. Булыгина, Т. В., Шмелев, А. Д. «“Правда факта” и “правда больших обобщений”.» Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке (Москва: Наука, 1995): 126-133.
 3. Вендлер, З. Факты в языке. Философия, логика, язык (Москва: Прогресс, 1987): 293-317.
 4. Колесникова, С. М. Функционально-семантическая категория градуальности в современном русском языке: [учеб. пособие] (Москва: Высш. шк., 2010), 279.
 5. Кустова, Г. И. «Предикаты интерпретации: ошибка и нарушение.» Логический анализ языка: Языки этики (Москва: Языки русской культуры, 2000): 125-133.
 6. ОхріменкоВ. І. «Онтологія та гносеологія категорії модальності в італійській мові.» (Дис. д-ра філол. наук, Київ, 2012), 612.
 7. (IDDLI) Il Dizionario della lingua italiana, Giacomo Devoto, Gian Carlo Oli, 2-a ediz.(Firenze: Le Monnier, 2000-2001), 2390.
 8. McGlone, S., Reed, A. B. «Anchoring in the interpretation of probability expressions.» Journal of Pragmatics 30 (Amsterdam: Elsevier, 1998): 723-733.
 9. Vaidya, J., Wallner, M. «The epistemology of modality and the problem of modal friction.» New directions in the Epistemology of Modality (USA, 2018), https://link.springer.com/article/10.1007/s11229-018-1860-2#auth-Michael-Wallner

Джерельна база:

 1. Schiavini, L. Senso unico: Tratto da: “Senso unico” di Laura Schiavini (Varese: ECO, 1997), http://www.lieberlieber.it/biblioteca/s/schiavini/senso_unico/pdf/senso_p.pdf
 2. Chi: settimanale di politica, attualità e cultura 42, Silvana Giacobini (20.10.2004), 182.
 3. Huffpost, Esteri, https://www.huffingtonpost.it/entry/covid-il-rapport-delloms-a-wuhan-esclude-la-fuga-del-virus-da-un-laboratorio_it_60616e13c5b67593e05a159a.
 4. Oggi: settimanale di politica, attualità e cultura20, Paolo Occhipinti (18.05.2005), 162.
 5. Vescovi Valtorta e Colombo: piano annuale per l’inclusività, https://www.valtortaecolombo.it/pai/ (accessed 20.03.2021).

Завантаження

Опубліковано

2022-12-01

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Охріменко , В. (2022). СМИСЛОВА СТРУКТУРА МОДАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ЕПІСТЕМІЧНОЇ ІМОВІРНОСТІ “IMPROBABILE”, “CON OGNI PROBABILITÀ” (на матеріалі італійської мови). ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(40), 38-51. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2021.40.05

Схожі статті

1-10 з 35

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають