ВІДНОШЕННЯ У СИСТЕМІ МОДАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ІМОВІРНОСТІ (на матеріалі італійської мови)

Автор(и)

 • Валерія Охріменко Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри романської філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2017.32.11

Ключові слова:

модальне поле, епістемічна імовірність, смислова структура, контамінація

Анотація

У статті досліджено взаємовідношення у системі модальних значень когнітивно-семантичного модального поля імовірності на матеріалі італійської мови. Система модальних значень модального поля імовірності організована за континуально-градуальним принципом: 1) епістемічна можливість; 2) контамінація епістемічної можливості й епістемічної імовірності; 3) епістемічна імовірність (прототип); 4) контамінація епістемічної імовірності й епістемічної необхідності; 5) епістемічна необхідність. Аналіз мікротексту функціонування мовних засобів вираження кожного з модальних значень свідчить про структурування модального поля за принципом континуальності, що полягає у поступовому зростанні визначеності епістемічного стану знання суб’єкта (від потенційної незаданості до детермінованості). В інтерпретації фрагменту дійсності суб’єктом спостерігається поступове зміщення від полікаузальності до монокаузальності, що посилюється із зменшенням залежності епістемічного модусу від емотивного, елімінації суб’єктивних чинників (емоційний стан, емоційно контамінований намір), зростанням питомої ваги об’єктивних чинників (відсторонена оцінка, опора на логічну зумовленість).

___________

Література

 1. Бондарко А.В. Темпоральность / Александр Владимирович Бондарко // Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность: [коллективная монография в 6 т. / отв. ред. Александр Владимирович Бондарко / Беляева Е. И., Корди Н. Н., Цейтлин С. Н. и др.]. – Л. : Наука, 1990. – С. 5–58.
 2. Охріменко В. І. Онтологія та гносеологія категорії модальності в італійській мові: Дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.02.05 “романські мови” / Валерія Ігорівна Охріменко. – КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2012. – 612 с.
 3. Павилёнис Р. И. Понимание речи и философия языка / Роландас Ионович Павилёнис // Новое в зарубежной лингвистике / отв. ред. Б. Ю. Городецкий. – Вып. 17. – М. : Прогресс, 1986. – С. 380-388.
 4. Переверзев К. А. Пространства, ситуации, события, миры: К проблеме лингвистической онтологии / К. А. Переверзев // Логический анализ языка. Языки пространств: сб. науч.-аналит. обзоров. – М. : Языки русской культуры, 2000. – С. 255–267.
 5. Тошович Б. Квантитативная категоризация и категориальная квантификация / Б. Тошович // Логический анализ языка. Квантификативный аспект языка. – 2005. – С. 104–126.
 6. Croft W. Typology and universals / William Croft. – Cambridge : Cambridge University Press, 1990. – 341 p.
 7. Davidson GA. Alfarabi, Avicenna, and Averroes, on intellect. Their cosmologies, theories of the active intellect, and theories of human intellect / Herbert A. Davidson. – N.Y.; Oxford : Oxford University Press, 1992. – 363 p.
 8. Drubig H. B. On the syntactic form of epistemic modality / Hans Bernard Drubig. – Tübingen: University of Tübingen, 2001. – 52 p.
 9. Fodor J. A. Concepts. Where cognitive science went wrong / Jerry A. Fodor. – Oxford: Clarendon Press, 1998. – 174 p.
 10. Karttunen L. Possible and must / Lauri Karttunen // Syntax and semantics / ed. by John P. Kimball. – N.Y. : Seminar Press, 1972. – Vol. 1. – P. 1-20.
 11. Nuyts J. Epistemic modality, language, and conceptualization: a cognitive-pragmatic perspective / Jan Nuyts. – L. : John Benjamins Publishing Company, 2001. – 428 p.

Джерельна база

 1. Deledda G. L’Edera / Grazia Deledda. – Milano : Mondadori, 1950. – 219 p.
 2. Eco U. Il nome della Rosa / Umberto Eco. – Milano: Tascabili Bompianti, 2006. – 539 p.
 3. L’Espresso: settimanale di politica, cultura, economia. – N.17 / 1. 05. 2008. – 202 p.
 4. Moravia A. Racconti romani / Alberto Moravia.– Milano: Bompiani, 1986. – 183 p.
 5. Verasani G. L’amore è un bar sempre aperto [Risorsa elettronica]: Tratto da: “L’amore è un bar sempre aperto” di Grazia Verasani. – Ravenna: Fernandel Editore, 1999. – Режим доступу: http://www.lieberlieber.it/biblioteca/v/verasani/l_amore_e_un_bar_sempre_aperto/pdf/l_amor_p.pdf

Завантаження

Опубліковано

2023-02-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

ВІДНОШЕННЯ У СИСТЕМІ МОДАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ІМОВІРНОСТІ (на матеріалі італійської мови). (2023). ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(32), 109-120. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2017.32.11

Схожі статті

1-10 з 35

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають