ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВТОРЕННЯ ЯК РИТОРИЧНИЙ ПРИЙОМ У ПУБЛІЧНІЙ ПРОМОВІ

Автор(и)

 • Наталія Нестеренко кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14
 • Катерина Лисенко кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов математичних факультеті Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2020.37.03

Анотація

В статті розглядаються особливості інтонаційного оформлення окремих елементів такого риторичного прийому як повтор на матеріалі аудіо записів п’єс Шекспіра в хронології, а саме риторичні питання, що належать до висловлень своєрідної інтерогативної модальності. В статті йдеться про результати дослідження інваріантні риси просодії питального речення в драматичному дискурсі в хронологічному плані. Розглянуто такий засіб емоційного підсилення як повтор. В публічному виступі повтор слугує засобом вираження особливого різновиду інформації – переконуючої, що несе в собі багатий емоційно-інтонаційний зміст. За допомогою повтору мовець заглиблює смисловий бік промови та підсилює емоційний вплив. Було проаналізовано також синтаксичний паралелізм, який реалізується в сполученні повторів синтаксичних конструкцій та різноманітних інтенсифікаторів, що перцептивно сприймається як ритмічність. Синтаксичний паралелізм однотипних питань або речень підсилюється та корелюється з ідентичним просодичним контуром інтонаційних груп. Для досягнення емоційного ефекту актори при виконанні синтаксично паралельних питальних конструкцій на другому та третьому питанні можуть порушувати правило інтонаційного оформлення питання, користуючись нормативною шкалою. Або, навпаки, дотримуватись нормативних інтонаційних контурів, оформляти їх за канонічним правилом.

_______________

Література:

 1. Артюхова,А. О. «Риторико-просодичні особливості німецького мітингового дискурсу (інструментально-фонетичне дослідження).» Автореферат дис. канд. філол. наук, Одеса, 2012.
 2. Багмут, А. Й. Інтонація спонтанного мовлення (Київ, Наукова думка, 1985), 216.
 3. Беличенко, Л. Г. «Роль и место просодии в системе средств речевого воздействия (экспериментально-фонетическое исследование на материале английских публицистических текстов политического характера).» Автореферат дис. канд. филол. наук, Москва, 1990.
 4. Бишук, Г. В. «Частотні та просодичні характеристики ритмічних одиниць тексту (на матеріалі озвучених оповідань англійських та американських письменників ХХ століття).» Вісник Київського лінгвістичного університету, Серія ФілологіяТ. 3, № 2 (2000): 138-145.
 5. Бондарко, Л.В. Основы общей фонетики: учебное пособие (Санкт-Петербург, Издательство Санкт-Петербургского университета, 1991), 119.
 6. Дворжецька, М.П. Фонетика англійської мови (Вінниця, Нова Книга, 2005), 206.
 7. Кантер, Л.О. Системный анализ речевой интонации (Москва, Высшая школа, 1988), 128.
 8. Георгієва, Н.Ю. «Просодія переконування в англійському діалогічному мовленні (експериментально-фонетичне дослідження).» Автореферат дис. канд. філол. наук (Одеса, 2005).
 9. Глушко, Е. В. «Паузирование в информационных текстах современной телевизионной речи (на материале новостей российского и британского телевидения).» Автореферат дис. канд. філол. наук, Пятигорск, 1994.
 10. Блох, М. Я., Великая, Е. В. Просодия в стилизации текста (Москва, Прометей, 2012), 120.
 11. Вербич, Н. С. «Інтонація публічного виступу: основні напрями дослідження.» Мовознавство 5 (2011): 90-94.
 12. Валігура, О. Р. «Лінгвокогнітивні і комунікативні основи фонетичної інтерференції (експериментально-фонетичне дослідження англійського мовлення українців).» Автореферат дис. д-ра філол. наук, Київ, 2010.
 13. Калита, А. А. «Интонационная актуализация значения и смысла высказывания.» Вісник Харківського національного університету, Серія: Романо-германська філологія 435 (1999): 46-53.
 14. Прокопова,Л. І. «Вплив швидкості мовлення на формантну характеристику голосних у німецькій мові.» Мовні і концептуальні картини світу 43 (3) (2013): 294-296.
 15. Стеріополо,О. І. «Стратегії, тактики та категорії спілкування.» Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету 25 (2008): 45-56.
 16. BolingerD. L. Forms of English: Accent, Morpheme, Order (Cambridge, Harvard University Press, Tokyo, Hokuou, 1965), 123.
 17. Brazil,  The Communicative Value of Intonation in English. Discourse Analysis. Monograph (Birmingham, English Language research The University of Birmingham. 1985).
 18. Brown, , Curry, K.L., Kenworthy, J. Questions of Intonation (L., Croom Helm, 1980).
 19. Cruttenden,  Intonation, 2-nd edition (New York, Cambridge University Press., 1997), 200.
 20. Kingdon,  The groundwork of English intonation (London, Longman, 1958), 191.
 21. Roach,  Phonetics (Cambridge, Cambridge University Press, 2001).

Завантаження

Опубліковано

2023-01-12

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Нестеренко, Н., & Лисенко, К. (2023). ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВТОРЕННЯ ЯК РИТОРИЧНИЙ ПРИЙОМ У ПУБЛІЧНІЙ ПРОМОВІ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(37), 39-53. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2020.37.03

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають