ОСОБЛИВОСТІ ЕТИМОЛОГІЇ ТА ЛЕКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ АНГЛІЙСЬКИХ НАЗВ СТРАВ

Автор(и)

 • Катерина Лисенко кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2020.38.09

Анотація

В статті розглядаються такі аспекти словникового запасу сучасної англійської мови, як назви кулінарних страв, споживання їжі та історія виникнення їх назв. У сучасних умовах міжкультурної комунікації на перший план виступає становлення, зміцнення міжкультурних відносин, специфічні особливості кожної мови.

Їжа сама по собі є одним із основних проявів культурних взаємозв’язків сьогодні. Ось чому вивчення різних аспектів гастрономічного дискурсу, на які взаємно впливають різні національні кухні в нашому швидко мінливому сучасному світі, набуває нового імпульсу.

У сучасних умовах міжкультурної комунікації формування, зміцнення міжкультурних відносин, специфічні особливості кожного гастрономічного уподобання формувалися протягом багатьох століть, і, звичайно, такі особливості, як географічне положення, клімат, релігія, традиції та основи, а також економічні фактори не могли не впливати на них. Часто достатньо просто поглянути на те, що їсть людина, щоб визначити, звідки він, які переконання має і який спосіб життя веде.

Відомо, що мовна особистість існує в певній культурі та має базові цінності - культурні поняття. Поняття, що існують у колективній свідомості, істотно значущі як для індивідуальної особистості, так і для колективної культурної ідентичності загалом.

Проблема визначення поняття «їжа» як культурного поняття в сучасній теорії мови у 21 столітті викликає підвищений інтерес у мовознавців та лінгвокультурологів. Це поняття в лінгвістичній культурі є одним із найменш вивчених і визначених, хоча його значення та культурні цінності досить високі. Їжа та кухня будь-якої нації цілісно пов’язані з мовою і відображаються в її словниковому запасі. У системі національних цінностей культурне поняття «Їжа» посідає одне з ключових місць. Це явище можна розглядати з різних позицій. Під гастрономічним дискурсом у нашій роботі ми розуміємо особливий вид словесно-соціального дискурсу, метою якого є досягнення певного типу спілкування. Це фрагмент тексту чи мови, пов’язаний із процесом харчування, в якому розглядаються учасники, умови, способи спілкування, середовище, в якому відбувається розмова.

___________

ЛІТЕРАТУРА

 1. Беленко,Е. В. «Концептосфера «Продукты питания» в национальной языковой картине мира.» (Дисс. канд. филол. наук, Челябинск, 2006), 243.
 2. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание (Москва, Русские словари, 1996), 416.
 3. Марушкина, Н.С. «Гастрономические» фразеологические единицы как средство формирования концепта Еда.» Преподаватель XXI век 2.2 (2012): 355–358.
 4. Олянич,А. В. «Презентационная теория дискурса.» Автореф. доктора филол. наук, Волгоград, 2004.
 5. Anderson, Jay A. «Scholarship on contemporary American folk foodways.» Ethnologia Europaea: Revue Internationale d’Ethnologie Europeenne 5 (1971): 56–62.
 6. Brillat-Savarin, Jean Anthelme. The Physiology of Taste, or, Meditations on Transcendental Gastronomy (Washington DC, Counterpoint, 1994).
 7. Cakes and pastries, 11th edition, by Cleve Carney (Chicago, 1926).
 8. Inness, Sherrie A. Pilaf, Pozole, and Pad Thai: American Women and Ethnic Food (Amherst, University of Massachusetts, 2001).
 9. Old-fashioned cookery book compiled, by the Market bulletin (East Charleston, WV 25305), agriculture.wv.gov.
 10. Peckham, Shannan. «Consuming nations.» Consuming Passions: Food in the Age of Anxiety, eds. Sian Griffiths & Jennifer Wallace (Manchester, Manchester University Press, 1998): 171–203.
 11. The VJJE Recipe Weekly Archives 2000 Potpourri Recipes, www.e-cookbooks.net
 12. White Stokes. Book of candy formulas (Chicago, 1917).

Завантаження

Опубліковано

2023-01-11

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають