ОСОБЛИВОСТІ СЛУХОВОГО СПРИЙНЯТТЯ ІНТОНАЦІЇ ІНТЕРОГАТИВІВ У ТЕАТРАЛЬНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ВИСТУПІ ЯК РІЗНОВИДІ ДРАМАТИЧНОГО МОНОЛОГУ

Автор(и)

  • Катерина Лисенко кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов математичних факультеті Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2019.36.05

Анотація

В статті розглянуто специфічні риси перцептивного сприйняття просодії публічного виступу. Інтонація мовлення є важливим складником усного тексту, носієм семантичних значень та водночас засобом демонстрації емоційно-експресивного характеру висловлювання. Характер та впливовість публічного виступу залежить не лише від відповідним чином висвітлених фактів, але й від самої мовленнєвої форми їхнього викладу. Провідна роль у цьому процесі належить просодичним засобам, у яких виразно виявляються особливості публічного мовлення. В статті розглянуто інтерогативи в складі квазі-спонтанних монологів публічних виступів з п’єс Шекспіра, виокремлених з аудіо записів різних періодів часу, починаючи з 30 років минулого століття. Такий підхід дозволив співставити основні риси просодії питальних риторичних речень в хронологічному плані. Під час аналізу просодичних рис питальних конструкцій було виокремлено інвентар їхніх універсальних характеристик, оскільки існують певні нормативні, інваріантні просодичні моделі для основних типів питань. З іншого боку, мелодику слід віднести до найбільш варіативних параметрів інтерогативних конструкцій, тому було проаналізовано найбільш типові варіанти інтонаційних девіацій.

_________

Література:

  1. Беличенко, Л. Г. «Роль и место просодии в системе средств речевого воздействия (экспериментально-фонетическое исследование на материале английских публицистических текстов политического характера).» Автореф. дис. канд. филол. наук (Москва, 1990).
  2. Вербич, Н. С. «Інтонація переконування в публічному мовленні (експериментально-фонетичне дослідження).» Автореф. дис. канд. філол. наук (Київ, 2007).
  3. Георгієва, Н.Ю. «Просодія переконування в англійському діалогічному мовленні (експериментально-фонетичне дослідження).» Автореф. дис. канд. філол. наук (Одеса, 2005).
  4. Красильникова, Е.М. «Просодическая реализация функции воздействия в текстах информационного и ораторского сталей: на материале американского варианта английского языка.» (Дис. канд. филол. наук, Волгоград, 2005),
  5. Склярова, С. Н. Влияние речевой тональности на эволюцию интонационального строя языка (экпериментально-фонетическое исследование на материале английского, немецкого и руского языков) (Пятигорск, 2009), 118.

Завантаження

Опубліковано

2023-01-16

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Лисенко, К. (2023). ОСОБЛИВОСТІ СЛУХОВОГО СПРИЙНЯТТЯ ІНТОНАЦІЇ ІНТЕРОГАТИВІВ У ТЕАТРАЛЬНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ВИСТУПІ ЯК РІЗНОВИДІ ДРАМАТИЧНОГО МОНОЛОГУ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(36), 65-81. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2019.36.05

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають