ВЕРБАЛІЗАЦІЯ АКСІОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ АНДАЛУЗЬКИХ ЦИГАН І УКРАЇНЦІВ НА ПРИКЛАДІ ВЕСІЛЬНИХ ПІСЕНЬ

Автор(и)

 • Олена Сайфутдінова кандидат філологічних наук, катедра французької філології Львівський національний університет імени Івана Франка (Міністерство освіти і науки України) 79005, м. Львів, вул. Університетська, 1

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2022.41.12

Ключові слова:

асоціяція, метафора, вербалізація, перифраза, символ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню аксіологічних категорій, які з’являються в традиційних весільних піснях андалузьких циган. Ці аксіологічні категорії співставлено з українськими, які також репрезентовані за допомогою весільних пісень. Розвідка оприявнює цінності, виражені вербально шляхом метафоризації, створенню асоціятивних образів, які кодифікують народну мову. Зауважено, що і в циганських андалузьких весільних піснях, і в українських весільних піснях присутня вербалізація невинности та добробуту, найшанованіших родинних чеснот.

__________

Література:

 1. Борисенко,В. К. Сімейна обрядовість українців ХХ - початку ХХІ століття (Київ, НАН України, ІМФЕ, 2016), 256.
 2. Наталія Бучель, уклад. Весільні пісні. В 2-х т., т. 2, “Волинь, Поділля, Буковина, Прикарпаття, Закарпаття” (Київ: Наукова думка, 1982), 679.
 3. Вовк, Хв. К. Студії з української етнографії та антропології (Київ, Мистецтво, 1995), 335.
 4. Гурлєва, Тетяна. “Психолого-педагогічні умови формування відповідальності у важковиховуваних підлітків” (Дис. канд. психол. наук, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2015).
 5. Зимянський, Андрій. “Психологічні умови розвитку моральної свідомості підлітків” (Дис. канд. психол. наук, ДДПУ ім. І. Франка, 2015).
 6. Коряк, В. Д. Нарис історії української літератури (Харків, ДВУ, 1925), 376.
 7. Навроцький, В. М. “Весілля” Часопис «Правда» 32 (1869): 89.
 8. Пісенник, упорядник С. Д. Пашник. (Запоріжжя: Руське Православне Коло, 2022), 60, https://www.svit.in.ua/kny/pashnyk/pashnyk_pisennyk.pdf
 9. Анатолій Пономарьов та ін, уклад. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія (Київ: Либідь, 1992), 637.
 10. Іван, Франко. Зібрання творів в 50-ти т., т. 48, “Листи” (Київ: Наукова думка, 1986), 105.
 11. Álbum Canción y Letra, https://www.albumcancionyletra.com/corregir_y-yeli-y-yeli_de_boda-gitana_letra__77609.aspx
 12. José Blas Vega, ant., Magna Antología del cante flamenco (Madrid: Editorial, Hispavox, 1982)
 13. Fernández Sánchez, Sophie. El pueblo gitano : origen, influencias, condiciones socio-políticas y costumbres dentro del cante flamenco (Paris, Institut Superiéur du Professorat et de l’Éducation  2020), https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02948882/document
 14. Flamenco vivo. Colección de letras, http://canteytoque.es/letrastodas.htm
 15. Lakoff, G. and Jonson, M., Metaphors We Live By (Chicago and London: University of Chicago Press, 1984): 242.
 16. Rosalía. Di mi nobre, https://www.youtube.com/watch?v=mUBMPaj0L3o
 17. Obrzędy i pieśni ludu ruskiego we wsi Lolinie, powiatu stryjskiegoб Zebrała Olga Roszkiewicz, opracował Iwan Franko. (Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1886).
 18. Saura, Carlos. Bodas de Sangre, https://www.youtube.com/watch?v=3YcgZI424Dc

Завантаження

Опубліковано

2022-12-05

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Сайфутдінова , О. (2022). ВЕРБАЛІЗАЦІЯ АКСІОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ АНДАЛУЗЬКИХ ЦИГАН І УКРАЇНЦІВ НА ПРИКЛАДІ ВЕСІЛЬНИХ ПІСЕНЬ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(41), 123-132. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2022.41.12

Схожі статті

1-10 з 16

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.