ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМИ ФРАНЦУЗЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Автор(и)

  • Ольга Косович Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (Міністерство освіти і науки України), 46001, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2021.39.02

Ключові слова:

мова-реципієнт, мова-донор, інтернаціоналізм, запозичення, запозичене слово, деривація

Анотація

У статті розглядаються проблеми інтернаціоналізмів французького походження в англійській та українській мовах, зокрема наголошується на тому, що у процесі запозичення слів в ту чи іншу мову може з’явитися кілька їх варіантів, а також спостерігається різнобій при їх читанні та в орфографії. Труднощі нормування іншомовних слів є об’єктивними – вони пов’язані з різницею графічних і фонетичних систем взаємодіючих мов, з одного боку, а з іншого – з різним прочитанням одного і того ж графічного комплексу.

Особистий внесок полягає у розкритті труднощів нормування інтернаціоналізмів французького походження в англійській та українській мовах, у виокремленні важливих аспектів для інтернаціональної лексики, як походження, ступінь асиміляції і сфера вживання.

__________

Література

  1. Акуленко, В. В. Вопросы интернационализации словарного состава языка (Харьков, Издательство Харьковского университета, 1972), 215, https://www.booksite.ru/fulltext/akulenko/index.htm
  2. Акуленко, В. В. «Существует ли интернациональная лексика?» Вопросы языкознания 3 (1961): 60–69.
  3. Банкав, А. Я. «Роль французского языка в интернационализации словарного состава нероманских языков.» Современные проблемы романистики: функциональная семантика: Тезисы V Всесоюз. конф. по романскому языкознанию (Калинин, Калининиский государственный университет, 1986, т. 1): 17–19.
  4. Володарская, Э. Ф. Заимствование как универсальное лингвистическое явление. Вопросы филологии 1 (7) (Москва, Институт иностранных языков, 2001): 11–27.
  5. Косович, О. В. «Термінологія французької лінгвістики та лінгвістична синергетика.» Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики 36 (2019): 129–
  6. Расторгуева, Т. А. История английского языка (Москва, Высшая школа, 1983), 347.
  7. Стетюха, Н. В. Интернационализмы в составе английского языка, https://nauchforum.ru/conf/philology/xi/29469.
  8. Судакова, О. В. «Ложные друзья переводчика.» Альманах современной науки и образования, № 8 (27): Языкознание и литературоведение в синхронии и диахронии и методика преподавания языка и литературы (Москва, Грамота, 2002, ч. 1): 152–154.

Завантаження

Опубліковано

2022-11-23

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМИ ФРАНЦУЗЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. (2022). ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(39), 12-23. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2021.39.02

Схожі статті

1-10 з 19

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.