КОНЦЕПТ GUERRA В ІСПАНОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ

Автор(и)

 • Олександра Рибалка магістрантка кафедри романської філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2023.43.09

Ключові слова:

концепт, концептосфера, універсальний концепт, концепт GUERRA, лексико-семантичне поле концепту, номінативне поле концепту, інтернет-дискурс, межі концепту

Анотація

Cтаттю присвячено дослідженню вербальних засобів реалізації концепту. Автор, даючи визначення таким термінам, як «концепт» та «концептосфера», наголошує на їх комплексній структурі та наводить ті, що є найбільш доречними в рамках даної розвідки. Визначено, що лексико-семантичне поле концептів перебуває в константному процесі розширення, чому сприяє інтернет-дискурс, в якому найшвидше відображаються нові смисли та відтінки значень лексем і відповідних понять, когніцій. Встановлено, чому вивчення концепту ВІЙНА нині є особливо актуальним у сучасному глобалізованому світі, про що свідчить російське вторгнення в Україну. У статті досліджено мовні засоби, за допомогою яких відбувається актуалізація концепту GUERRA в дискурсі мас-медіа Іспанії.

Особистий внесок автора: у процесі вивчення вербальних засобів реалізації концепту GUERRA в текстах іспанського інтернет-видання сформовано фрейм, який ілюструє актуалізацію концепту та наголошує на його звʼязку з концептом CRIMEN.

___________

Література:

 1. Близнюк, К. Р., Скідченко, Р. О. «Асоціативне поле концепту війна у свідомості української молоді.» Закарпатські філологічні студії23 (1) (2022): 18–
 2. Богомолець-Бараш, О.М. Напрями когнітивних досліджень в Україні: реферат (Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2022),
 3. Брославська, Л.Я. «Концепт війна в англомовній картині світу: доконцептуальні основи.» Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов 1051 (73) (2013): 46–51.
 4. Дацишин, Х. П. «Атрибутивна сполучуваність концепту гідність у сучасному українському Інтернет-дискурсі.» Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Серія: Журналістські науки3 (Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2019): 142–149.
 5. Приходько, А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики (Запоріжжя: Прем’єр, 2008),
 6. Шевченко, І.С., Морозова, І. І., Шевченко, В. О. «Номінації агресії Росії проти України в англомовних медіа: когнітивно-прагматичний аналіз.» Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов 95 (2022): 70–
 7. Шевченко, О.М. «Репрезентація концепту WAR в англомовній лінгвокультурі.» Наукові записки, Серія: Філологічні науки 193 (2021): 133–139.
 8. Barnes,  «Language, War and Peace: An Overview.» Language Matters: Studies in the Languages of Africa34 (1) (2003): 3–12.
 9. Lakoff, , Johnson, M. Metaphors we live by (University of Chicago Press, 2003), 276.
 10. Melnyk, , Holoiukh, L., Kalishchuk, D., Levchuk, I. «Verbal Markers of the Concept of Peace: Psycholinguistic and Lexical Analyses.» East European Journal of Psycholinguistics7 (2) (2020): 214–230.
 11. Snyders, R. «Mechologic and ecologic: Blueprints for war and peace.» Language Matters: Studies in the Languages of Africa34 (1) (2003): 80–85.

Джерела ілюстративного матеріалу:

 1. Guerra Rusia-Ucrania, https://www.elespanol.com/temas/guerra_rusia_ucrania/

Опубліковано

2023-05-31

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Рибалка, О. (2023). КОНЦЕПТ GUERRA В ІСПАНОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(43), 100-108. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2023.43.09

Схожі статті

1-10 з 39

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>