ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ МАНІПУЛЯТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У МОВЛЕННІ ПЕРСОНАЖІІВ А. МАНДЗОНІ «ЗАРУЧЕНІ»

Автор(и)

 • Ольга Павлів магістрантка кафедри романської філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2023.43.06

Ключові слова:

маніпуляція, газлайтинг, проекція, стратегія безглуздих розмов, стратегія узагальнення та очорнення, стратегія постійного розчарування, перлокутивний ефект

Анотація

 

У статті проаналізовано маніпулятивні стратегії в мовленні персонажів роману А. Мандзоні «Заручені». Маніпулятивну стратегію розглянуто як цілеспрямований вплив маніпулятора з поєднанням вербальних і невербальним засобів, метою якого є зміна когнітивних установок та поведінки жертви, що суперечить її волевияву. Досліджено закономірності між маніпулятивною стратегією, вербальним та невербальним мовленням маніпулятора та жертви, перлокутивним ефектом, а також  визначено стилістичні фігури, які використовує автор для опису відповідної поведінки персонажів. Зокрема для вираження стратегії газлайтингу, в основі якого знаходиться контрадикторність, автор використовує слова-афективи, асиндетон, тактику перебільшення, повтори та наказовий спосіб; для вираження проекції, яка полягає у перенесенні своєї відповідальності на іншу людину – метафоричні порівняння, антитези; для стратегії безглуздих розмов, в основі яких знаходяться монологи, що призводять до плутанини – неповні речення, повтори, асиндетон; для узагальнення та очорнення, що характеризуються нечіткими та абстрактними твердженнями – неповні речення та слова-афективи; для вираження стратегії постійного розчарування, в основі якої знаходиться постійне розчарування маніпулятора своєю жертвою – асиндетон, вигуки, синтаксичний паралелізм та повтори. Досліджено перлокутивний ефект, який є подібним у кожній стратегії. Вербальна та невербальна поведінка жертви свідчить про дискомфорт та страх: тремтіння, опущений погляд, мовчазна покірність.

__________

Література:

 1. Бігунова, Н. О. «Ілокутивні цілі та перлокутивний ефект мовленнєвого акту схвалення (на матеріалі англомовного літературного дискурсу)». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету 38 (2019): 55–59.
 2. Гуменюк, О. Є. Психологія впливу (Тернопіль: Економічна думка, 2003), 304.
 3. Житнікова, Т. А. «Політичне маніпулювання: суть та механізми захисту». Молодий вчений 6 (2014): 620-623.
 4. Зимова, І. А. «Психологічна характеристика розуміння мовного повідомлення». Мовленнєвий вплив у сфері масової комунікації (1990): 161-169.
 5. Зірка, В. В. Маніпулятивні ігри у рекламі: лінгвістичний аспект (Дніпропетровськ: ДНУ, 2004), 291.
 6. Зірка, В. В. «Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі.» (Автореф. дис. д-ра філол. наук, Київ, 2005), 34.
 7. Коваленко, А. М. «Мовні засоби реалізації маніпулятивного впливу в сучасних англомовних ЗМІ». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету 38 (2019): 214–218.
 8. Козак, С. В. «Комунікативні стратегії як засіб маніпулятивного впливу в англомовних прес-релізах». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» 23 (2012): 68–70.
 9. Левченко, Л. О. «Психологічні особливості діяльності засобів масової інформації». Людина і політика 2 (2001): 103-108.
 10. Леонтьєв, А. А. Основи психолінгвістики (2003), 287.
 11. Мегентесів, С. А., Мохамад, І. Лінгвістичні аспекти психічного впливу та прийомів маніпуляції (Краснодар, 1997), 111.
 12. Різун,В. В., Непийвода, Н. Ф., Корнєєв, В. М. Лінгвістика впливу (Київ, 2005), 148.
 13. Руда, О. Г. Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у сучасному українському політичному дискурсі (Київ, 2012), 232.
 14. Словник психологічних термінів (Київ, Україна, 2015), https://nuph.edu.ua/slovnik-psihologichnih-terminiv/ (дата звернення: 20.02.23).
 15. Tecniche di manipolazione psicologica La mente meravigliosa (Roma, Italia, 2018), https://lamenteemeravigliosa.it/tecniche-di-manipolazione-psicologica/

Джерельна база:

 1. Manzoni, A. I promessi sposi, https://it.wikisource.org/wiki/I_promessi_sposi_(Ferrario).

Завантаження

Опубліковано

2023-05-31

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ МАНІПУЛЯТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У МОВЛЕННІ ПЕРСОНАЖІІВ А. МАНДЗОНІ «ЗАРУЧЕНІ». (2023). ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(43), 65-80. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2023.43.06

Схожі статті

1-10 з 122

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>