ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

 • Наталія Ткаченко кандидат філологічних наук

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2023.43.05

Ключові слова:

психолінгвістика, діалог, методи аналізу, поліпарадигмальний підхід, семантичний вектор

Анотація

Стаття являє собою огляд сучасних методів психолінгвістичного аналізу діалогу в якому семантичний вектор вважається найбільш перспективним в сучасних дослідженнях дискурсу. Застосування експериментальних методів у психолінгвістиці є досить новим, стаття є спробою застосування ряду експериментальних методів психолінгвістики до аналізу письмової комунікації і запропонувати нові методи. Психолінгвістичний аналіз охоплює різні лінгвістичні вектори – лінгвіокогнітивний, соціолінгвістичний, лінгвокультурологічний. Лінгвістичні методи аналізу включають польові та текстові методи. Описові та інтерпретаційні методи включають контекстуальний, конвертаційний, концептуальний та дискурсивний аналіз. Експериментальні методи психолінгвістики охоплюють асоціативний, інтроспективний, інтенційний, інтерактивний метод, метод семантичного диференціалу, інтегрального шкалування.

_____________

Література:

 1. Андрейчук, Н. І. «Життєвий світ людини в англійському інституційному дискурсі епохи Тюдорів.» Мова і культура наукове видання. 13 (II, 138) (2010): 75-82, https:// burago. com.ua/wp-content/ uploads/ 2018/03/138.pdf.
 2. Дружина, Т. А. «Психолінгвістичний підхід до аналізу художнього твору (на матеріалі уривка з роману М. Л. Стедман “The Light Between Oceans”).» Лінгвістичні науки 28 (2019): 86-94.
 3. Каліщук, Д. М. «Аналіз інтенцій мовця як передумова адекватної інтерпретації політичних текстів.» Філологічні студії: науковий часопис1/2 (2007): 247-252, https://evnuir.vnu. edu.ua/ bitstream/ 123456789/ 3936/ 3/political.pdf.
 4. Kaлмикова, Л. O., Kaлмиков, Г. В., Лапшинa, I. M., Харченкo, Н. В. Психологія мовлення і психолінгвістика: навчальний посібник (2017), https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/Kalmykova_Psykholohiia-movlennia-i-psykholinhvistyka.pdf.
 5. Kaптюровa, В. В. «Комунікативні стратегії користувачів соціальних мереж та мікроблогів.» Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи (2013): 104-111, http://langcenter.kiev.ua/ Lingvistika%202013/ Kapturova_V.pdf.
 6. Козаченко, Ю. (2016). «Психолінгвістичний аналіз внутрішнього монологу героя драматичного твору (на основі драми Бертольда Брехта “Zhittia Galileo”).» Міжнародний електронний науковий журнал2 (12) (2016), www.pathofscience.org.
 7. Kурановa,С. I. Основи психолінгвістики: підручник (Київ: Академія, 2012), https://evnuir.vnu.edu.ua/bistream/123456789/ 18655/1/psyholingv.pdf
 8. ЛопатінЛ. Н. «Метод спостереження в психології.» Питання філософії та психології II (62) (1902), 1068.
 9. Dіjk Teun A.Van. «Dialogue and cognition.» Problems and Aims (2022): 1-17, http://www.discourses.org/Old Articles/Dialogue%20Cognition.pdf 
 10. Pickering,Martin J. The Dance of dialogue, https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-19/edition-12/dance-dialogue.
 11. Potter,, Edwards,D. Conversation Analysis and Psychology (2012): 701-705, https://sites.tufts.edu/hilab/files/2017/09/Potter-Edwards-CA-and-Psychology-Handbook-of-CA-proof-2012.pdf.
 12. Dictionary of Ukrainian Language, https://slovnyk.ua/index.php?swrd.
 13. Psycholinguistics, https://en.wikipedia.org/wiki/Psycholinguistics.

Завантаження

Опубліковано

2023-05-26

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 71

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.