ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОГАНІВ МІСТ ЯК КОМУНІКАТИВНИХ СКЛАДНИКІВ СУЧАСНОЇ ІСПАНОМОВНОЇ УРБАНІСТИЧНОЇ БРЕНД-КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Аліна Бовсунівська аспірантка кафедри романської філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2022.42.08

Ключові слова:

бренд, брендинг, вербальний компонент, невербальний компонент, комунікативний простір, комунікація, урбаністична бренд-комунікація, слоган, інформаційно-комунікаційні технології, прагматика

Анотація

Статтю присвячено дослідженню теоретичних підходів до визначення сутності поняття «слоган» як комунікативного складника урбаністичної бренд-комунікації. Автор, визначаючи поняття «слоган», акцентує увагу на плюралізмі думок стосовно зазначеної дефініції. В статті також розглянуто типологічні характеристики, функції та вимоги щодо структури слогану. Визначено, що рекламний слоган міста як мікротекст – це текст малого формату з властивою йому змістовою та формальною цілісністю, зв’язністю, завершеністю, виражає прагматичну настанову та підпорядкований функції впливу на адресата. Автором досліджено лінгвістичні особливості слоганів міст як комунікативних складників сучасної іспаномовної урбаністичної бренд-комунікації.

Особистий внесок полягає у виявленні у ході дослідження слоганів міст Іспанії застосування стилістичних засобів на різних рівнях: фонетичному, лексико-семантичному, морфологічному, синтаксичному.

__________

Література:

  1. Добровольська, Д.М. «Мовніособливостіангломовнихрекламнихслоганівтаїхвідтворенняукраїнськоюіросійськоюмовами.»(Дис. канд. філол. наук, Одеса, 2017), 226.
  2. Шукало, І. М. Англомовні метафоричні рекламні слогани та їх переклад укр. мовою, https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/25328/1/Shukalo.pdf
  3. Ferrero Paloma Musté. «Análisis lingüístico de un corpus de eslóganes y frases publicitarias de marcas comerciales.» (Tesis doctoral, Universitat Politecnica de Valensia, 2015), 380.

Опубліковано

2023-02-24

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Бовсунівська, А. (2023). ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОГАНІВ МІСТ ЯК КОМУНІКАТИВНИХ СКЛАДНИКІВ СУЧАСНОЇ ІСПАНОМОВНОЇ УРБАНІСТИЧНОЇ БРЕНД-КОМУНІКАЦІЇ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(42), 72-85. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2022.42.08

Схожі статті

1-10 з 51

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.