ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У СПЕЦІАЛЬНОМУ ПЕРЕКЛАДІ: СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

 • Маргарита Дорофєєва доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології та перекладу Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2018.34.12

Ключові слова:

синергетика перекладу, спеціальний переклад, забезпечення якості, синергетичний перекладацький аналіз, синергетично-інформаційна методика

Анотація

У статті представлено синергетичний підхід до перекладацького аналізу спеціальних текстів. Теоретичні засади дослідження формує синергетичне моделювання як завершальний етап методології синергетики перекладу. Результатом синергетичного моделювання стали авторська модель системи спеціального перекладу та синергетично-інформаційна методика порівняльно-перекладацького аналізу спеціальних текстів. Ставиться мета висвітити практичні аспекти синергетичного перекладацького аналізу на кожному окремому етапі як засобу забезпечення і контролю якості спеціального перекладу. Поняття «забезпечення якості» охоплює редагування, коригування і об’єктивне оцінювання транслята. Матеріал розвідки складають фрагмент вихідного психотерапевтичного тексту Зігмунда Фройда німецькою мовою, контрольний переклад українською мовою та опублікований український переклад-еталон. Пропонована методика перекладацького аналізу дозволяє встановити експліцитні та імпліцитні порушення міжкультурної фахової комунікації у формі хибних перекладацьких рішень. На процедурних етапах аналізу встановлюються домінанта перекладу вихідного тексту, інформаційні дефіцити перекладача і стратегії їхнього усунення. Послідовне дотримання алгоритму синергетично-інформаційної методики перекладацького аналізу сприяє об’єктивності оцінювання транслята, викриттю синергетичних механізмів спеціального перекладу й мінімізації перекладацьких похибок у майбутньому.

_____________

Література

 1. Герман И.А. Лингвосинергетика: Монография. – Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и права, 2000. – 168 с.
 2. Дорофеєва М.С. «Синергетично-інформаційна методика перекладацького аналізу // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Вип. 5. – С. 12-17.
 3. Дорофеєва М.С. Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько-український напрям): Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 520 с.
 4. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики: Человек, конструирующий себя и свое будущее. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 264 с.
 5. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Моск. лицей, 1996. – 208 с.
 6. Мюллер В. Великий німецько-український словник. – Близько 170 000 слів та словосполучень.– К.: Чумацький шлях, 2005. – 792 с.
 7. Синергетика в филологических исследованиях: монография / Т.И.Домброван, С.М.Еникеева, Л.С.Пихтовникова, А.Н.Приходько; под общ. ред. проф. Л.С.Пихтовниковой. – Х. : ХНУ имени В.Н.Каразина, 2015. – 340 с.
 8. Степанов Ю.С. Язык и метод. К современной философии языка. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 784 с.
 9. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М: Гардарики, 2006. – 384 с.
 10. Фройд З. Вступ до психоаналізу. [Пер. з нім. П.Таращука]. – К.: Основи, 1998. – 709 с.
 11. Хакен Г. Синергетика. – М.: Изд-во «Мир», 1980. – 404 с.
 12. Хакен Г. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. – М.: Мир, 1985. – 424 с.
 13. Хибні процеси. Контрольний варіант перекладу 1.1. –
 14. Freud S. Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Erster Teil. –Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 2007.– 409 S.
 15. Haken H., Plath P., Ebeling W., Romanovsky J. M. Beiträge zur Geschichte der Synergetik. Allgemeine Prinzipien der Selbstorganisation in Natur und Gesellschaft / Hermann Haken, Peter J.Plath, Werner Ebeling, Juri M.Romanovsky – Wiesbaden: Springer, 2016. – 319 S.
 16. Hoffmann Chr., Krott A. Einführung in die Synergetische Linguistik // Korpuslinguistische Untersuchungen zur quantitativen und systemtheoretischen Linguistik, 2002. — S. 1-29.
 17. Köhler R. Elemente der synergetischen Linguistik // Glottometrika 12. – Bochum: Brockmeyer, 1990. – 179-187.
 18. Nord Ch. Text Analysis in Translation. – Amsterdam: Rodopi B.V., 1991. – 164 p.
 19. Reiss , Snell-Hornby M.Grundfragen der Übersetzungswissenschaft: Wiener Vorlesungen. – Wien: WUV-Univ.-Verl., 2000. – 132 S.

Джерельна база

 1. Duden Online-Wörterbuch [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://duden.de

Завантаження

Опубліковано

2023-02-09

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Дорофєєва, М. (2023). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У СПЕЦІАЛЬНОМУ ПЕРЕКЛАДІ: СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(34), 158-176. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2018.34.12

Схожі статті

1-10 з 145

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>