МОДЕЛІ РЕФЛЕКТИВІЗАЦІЇ КОНТАМІНОВАНОЇ ВОЛІТИВНОСТІ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ ВИСЛОВЛЕНЬ-КВЕСТИВІВ ІСПАНСЬКОЮ МОВОЮ)

Автор(и)

  • Елеонора Шевкун кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2018.34.07%20

Ключові слова:

волевияв, лакуна в епістемічній області, типи свідомості, епістемологічна сфера модальної оцінки, модальне значення суб'єктивної ймовірності (випадковості)

Анотація

Стаття пропонує новий підхід щодо виокремлення складників моделі рефлективізації контамінованої волітивності (КВ) за посередництвом уточнення цього поняття та його диференціації як специфічного непрототипного інтенсіонального стану. Рефлективізація контамінованої волітивності у діалогічному мовленні має характер компенсаторної епістемічної діяльності з боку суб’єкт модальної оцінки, яка походить з інстанції певної форми свідомості. Виокремлення на підставах філософських розвідок домінуючої форми свідомості – каузатора модальної оцінки – корелює з проаналізованим характером контамінації та формою мовного вираження. Було виявлено відносини ізоморфізму між непрототипною волітивністю та непрототипною модальною оцінкою шляхом виключення інших існуючих форм свідомості як не ізоморфних характеру контамінації. Непрототипна модальна оцінка КВ відображається у зсувах континууму модальних значень – можливість – об’єктивна імовірність – суб’єктивна імовірність (шанс) – заперечна можливість. На підставах аналізу корпусу мовного матеріалу та з огляду на вищезазначені аспекти дослідження, модель рефлективізації непрототипних інтенсіональних станів систематизується у наступних складових: характер контамінації волітивності («апетит» / «апраксія») – модальна оцінка – каузатор поле свідомості «фронесис» – модальне значення «суб’єктивна імовірність (шанс).

___________

Література

  1. Дейк ван Т. А «Вопросы прагматики текста.» Новое в зарубежной лингвистике 8 (1978): 259-336.
  2. Європейський словник філософії, під кер. Б. Кассен, К. Сігова, Т. 1 (Київ, Дух і літера, 2009), 530.
  3. Т. 3 (Київ, Дух і літера, 2013), 486.
  4. Т. 4 (Київ, Дух і літера, 2016), 276.
  5. Охріменко, В. І. «Смислова структура модальних одиниць.» Монографія (Київ, Логос, 2011), 255.
  6. Павиленис, Р. И. «Понимание речи и философия языка.» Новое в зарубежной лингвистике 17 (1986): 382.
  7. Плунгян, В. А. Введение в грамматическую семантику (Москва, РГГУ, 2011), 425.
  8. Селіванова, О. О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія (Київ, Довкілля-К 2006).

Завантаження

Опубліковано

2023-02-09

Номер

Розділ

Статті

Схожі статті

1-10 з 213

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають