СИСТЕМА ФОНЕМ І СИСТЕМА ФОНЕМАТИЧНИХ ОПОЗИЦІЙ ГОТСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

 • Сіин Парк здобувач кафедри германської і фіно-угорської філології Київський національний лінгвістичний університет (Міністерство освіти і науки України) 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 73

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2018.34.02%20

Ключові слова:

система фонем, система фонематичних опозицій, кінема, фактори (функціональ-ні, структурні, антропофонічні) фонемної еволюції

Анотація

У статті на матеріалі тексту Готської Біблії (Срібного Кодексу) аналізується система фонем і система фонематичних опозицій готської мови на одному синхронному зрізі, у середині першого тисячоліття н.е. Можливості нашого дослідження обмежуються тим, що східногерманська мовна еволюція обірвалася задовго до часу появи перших писемних текстів західно- і північногерманськими (скандинавськими мовами), що ускладнює реконструкцію системи фонем готської мови у період від розпаду спільногерманської мовної єдності і до виокремлення різних ліній розвитку мовних систем давньогерманських мов. Наявна лінгвістична література свідчить про відсутність єдиного інтегрованого підходу до фонетики і фонології готської мови. У статті система фонем і система фонематичних опозицій розглядаються нами як результат взаємодії функціональних, структурних і антропофонічних факторів фонологічної еволюції в рамках кінемної теорії.

_____________

Література

 1. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. – Т.1. – Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984. – 428 с.
 2. Гухман М.М. Готский язык. – М.:Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1958. – 288 с.
 3. Задорожний Б.М. Порівняльна фонетика і морфологія готської мови. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1960. – 297 с.
 4. Плоткин В.Я. Эволюция фонологических систем. – М.: Наука, 1982. – 128 с.
 5. Плоткин В.Я. Динамика английской фонологической системы. – Новосибирск: Западно-Сибирское книжное изд-во, 1967. – 169 с.
 6. Сравнительная грамматика германских языков. – Т. ІІ. – М.: Наука, 1962. – 402 с.
 7. Bennett W.H. An Introduction to the Gothic Language. – New York: Modern Language Association, 1980. – 190 p.
 8. Braune W. Gotische Grammatik. 19. Auflage.- Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1981. – 205 S.
 9. Jellinek M.H. Geschichte der gotischen Sprache. – Berlin und Leipzig: Walter de Gruyter & Co., 1926. – 209 S.
 10. Lambdin Th. O. An Introduction to the Gothic Language. – Eugene, Oregon: Wipf & Stock Publishers, 2006. – 361 p.
 11. Mossé F. Manuel de la langue gotique: grammaire, textes, glossaire. – Paris: Aubier, 1942. – 272 p.
 12. Plotkin V. The Evolution of Germanic Phonological Systems: Proto-Germanic, Gothic, West Germanic and Scandinavian. – Lewiston, New York, USA, Queenston, Ontario, Canada, Lampeter, Ceredigion, Wales, United Kingdom: The Edwin Mellen Press, 2008. – 230 p.
 13. Rauch I. The Gothic Language: grammar, genetic provenance and typology, readings. – New York: Peter Lang Publishing, Inc., 2003. – 192 p.
 14. Tollenaere F.de, Jones R. Word-Indices and Word-Lists to the Gothic Bible and Minor Fragments. – Leiden: E.J.Brill, 1976. – 583 p.
 15. Voyles J.B. Early Germanic Grammar: Pre-, Proto-, and Post-Germanic Languages. – San Diego, California: Academic Press, Inc., 1992. – 302 p.
 16. Wright J. Grammar of the Gothic Language. 2nd – Oxford: Clarendon Press, 1997. – 366 p.

Завантаження

Опубліковано

2023-02-09

Номер

Розділ

Статті

Схожі статті

1-10 з 25

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>