ЗАПЕРЕЧЕННЯ В ІСПАНСЬКОМУ Й УКРАЇНСЬКОМУ РЕЧЕННІ (типологічний аспект)

Автор(и)

 • Ніна Корбозерова Доктор філологічних наук, професор кафедри романської філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Шевченка 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2017.32.05

Ключові слова:

просте речення, стверджувальний, заперечний, іспанська мова, українська мова

Анотація

У статті досліджено синтаксичні особливості простого речення у типологічному аспекті в іспанській та українській мовах. Особливу увагу приділено вивченню стверджувальним та заперечним реченням.

__________

Literatura

 1. Аракин В.Г. Сравнительная типология английского и русского языков. – М. : Физматлит, 2005. – 232 с.
 2. Артемчук Г. І. Порівняльна типологія німецької та української мов. − К. : Вища школа, 1987. – 23 с.
 3. 3.Бондаренко В. Н. Отрицание как логико-грамматическая категория. – М. : Наука, 2008. – 199 с.
 4. Венгренівська М. А., Гнатюк А. Д. Порівняльна граматика французької та української мов. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2001. – 102 с.
 5. Гак В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков. – Ленинград : Просвещение, 1976. – 286 с. 
 6. 6.Грищенко А. П., Мацько Л. І., Тоцька Н. І., Уздиган І. М. Сучасна українська літературна мова. – 3-тє вид., допов. − К. : Вища школа, 2002. – 439 с.
 7. 7.Загнітко А. П. Український синтаксис: теоретико-прикладний аспект. − Донецьк, 2009. – 137 с.
 8. Карамишева І. Д. Контрастивна граматика англійської та української мов. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 320 с.
 9. Кардащук О. Лексико-граматичні засоби вираження заперечення в сучасні українській мові [Електронний ресурс] // Лінгвістичні студії. – Вип. 5. – 2007. – Режим доступу : http://litmisto.org.ua/?p=7754
 10. Ламина К.В. Семантика и структура отрицательных предложений. – Ленинград : ЛГУ, 1988. – 167 с.
 11. Левицький А. Е. Порівняльна граматика англійської та української мов. − К. : Освіта України, 2007. – 138 с.
 12. Падучева ЕВ. Русское отрицательное предложение. − М.: Языки славянской культуры, 2013. – 305 с.
 13. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава : Довкілля−К, 2006. – 716 с.
 14. 14. Diccionario de uso del español actual. − Madrid, 2002.
 15. 15. Esbozo de una nueva gramática española. – Madrid: RAE, 1973.
 16. 16. Garrido Vílchez, G. La Gramáticas de la Real Academia Española: teoría gramatical, sintaxis y subordinación (1854-1924). Tesis Doctoral (recurso electrónico). Salamanca, 2008 Access www.contrastiva.it/baud…/Gramática%20española/Garrido%20 Gramatica%20RAE.pd...
 17. 17. Matte Bon, Fr. Gramática Comunicativa del español. En 2 tomos. − Madrid, 1995.
 18. 18. Sans Alonso, B. La negación en español. Universidad de Valladolid (recurso electrónico). Acceso https://cvc.cevantes.es/ensenanza/biblioteca…/06_0378.pdf.

Завантаження

Опубліковано

2023-02-04

Номер

Розділ

Статті

Схожі статті

1-10 з 68

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>