САМОПОХВАЛА У РЕПЕРТУАРІ ДИСКУРСИВНИХ ТАКТИК МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛЕГЛОГО (на матеріалі англомовного кінодискурсу)

Автор(и)

 • Надія Горбачова Аспірантка кафедри англійської філології та перекладу Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка (Міністерство освіти і науки України) 10001, м. Житомир, вул. Пушкінська, 49

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2017.32.04

Ключові слова:

мовна особистість, тактика самопохвали, порушення рольових приписів, керівник, підлеглий, мовленнєвий акт

Анотація

Статтю присвячено дослідженню порушень рольових приписів мовцями з асиметричними статусами у процесі діалогічного спілкування. Дослідження було проведено на матеріалі англомовного серіалу ‘Suits’, а саме на кінодіалогах, оскільки діалог у кіно є наближеним до реального спілкування, а персонажі фільмів є представниками різних професій, а отже представляють соціально-групові цінності, погляди та переконання. У ході аналізу емпіричного матеріалу виявлено тактику самопохвали, яку реалізує підлеглий з метою модифікувати власний статус та/або статус керівника. З’ясовано, що використання цієї тактики дозволяє підлеглому підвищити свій статус в очах керівника за умови, що тактика самопохвали реалізована успішно. Розглянуто риси, які стають предметом самопохвали підлеглого, а також встановлені причини використання даної тактики. Виокремлені мовленнєві акти, які використовують для реалізації тактики самопохвали, а також лексичні засоби, які є типовими при вербалізації даної тактики.

__________

Література

 1. ГолубовськаІ. О. Мовна особистість як лінгвокультурний феномен / І. О. Голубовська // Studia Linguistica. Зб наук. пр. – К., 2008. – Вип. 1. – С. 25– 33.
 2. Гринишин М.М. Статусно фіксований мовленнєвий акт прохання (на матеріалі художньої прози Івана Франка) / М. М. Гринишин // Наукові праці Чорноморськ. держ. ун-ту імені Петра Могили. – Серія : Філологія. Мовознавство. – 2009. – Т. 98. – Вип. 85. – С. 9–13.
 3. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – 3-е изд., стереотипное. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 264 с.
 4. Комарова Е. А. Анализ тактик демагогического речевого воздействия (на материале произведений Ф. М.Достоевского) / Е. А. Комарова // Научно-технические ведомости СПб гос. полит. ун-та. – Серия : Гуманитарные и общественные науки. – 2012. – С. 222–228.
 5. МазеповаО. В. Еволюція поняття "мовна особистість" у сучасних лінгвістичних дослідженнях / О. В. Мазепова // Мовні і концептуальні картини світу. – 2014. – Вип.  – С. 274–286.
 6. Марьянчик В. А. Оценочный вектор как инструментальная категория и компонент аксиологической структуры текста / В. А. Марьянчик. – Серия : Политическая лингвистика. – 2015. – № 1 (51). – С. 39–43.
 7. Мороховский А.Н. Стилистика английского языка / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьёва, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. – К. : Вища школа, 1984. – 241 с.
 8. Пугачёва О.В. Коммуникативная полярность речевых актов упрека и самопохвалы и средства их экспликации / О. В. Пугачёва / Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2008. – №  – С. 134-139.
 9. Ревенко Л. П. Дискурс – анализ художественного фильма с целью обучения иностранных студентов РКИ / Л. П. Ревенко // Русский язык и языковые контакты в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ХХІ веке: матер. Междун. конф. Иркутск, 2004. – С. 60–65.
 10. Славова Л. Л. Мовна особистість лідера у дзеркалі політичної лінгвоперсонології: США – Україна : монографія / Л. Л. Славова. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2012. – 360 с.
 11. Стеріополо О.І. Cтратегії, тактики та категорії спілкування / О. І. Стеріополо // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – – Вип. 25. – C. 149–154.

Завантаження

Опубліковано

2023-02-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

САМОПОХВАЛА У РЕПЕРТУАРІ ДИСКУРСИВНИХ ТАКТИК МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛЕГЛОГО (на матеріалі англомовного кінодискурсу). (2023). ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(32), 41-52. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2017.32.04

Схожі статті

1-10 з 42

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>