ДИСКУРС БРЕНДУ ALAIN DUCASSE У СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ

Автор(и)

 • Л. Клименко кандидат філологічних наук, науковий співробітник Інституту філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2018.33.14

Ключові слова:

дискурс бренду, дискурсивна формація, дискурсивна спільнота, дискурсивна роль, медіапростір

Анотація

Статтю присвячено дослідженню соціодискурсивних особливостей медійного побутування бренду у сучасному медіапросторі. Визначено, що використання віртуальної медіасфери наразі є ключовим фактором успіху і невід’ємним  інструментом задля  реалізації бізнесових стратегій. Соціальну взаємодію у формі дискурсивної діяльності, яка відбувається з приводу і навколо бренду у медіапросторі, представлено як цілісне утворення, дискурсивну формацію, що формується і складається з системи дискурсивних практик. Застосування понять дискурсивної практики, дискурсивних акторів, дискурсивних спільнот дозволило відтворення дискурсивних моделей бренд-комунікації на прикладі бренду Alain Ducasse. В залежності від дискурсивних ролей виокремлено дискурсивні спільноти. Визначено, що на основі діяльнісних ідентифікаторів всі дискурсивні практики можна поділити на дві основні групи: відбрендові й добрендові. Виділено два типи дискурсивних ролей: соціокатегоріальні і ситуативні. Соціокатегоріальні ролі, відмічені стереотипами комунікативної поведінки, є стабільними, конструюються соціопрофесійною приналежністю комунікантів і мають певну додескурсивну основу. До них віднесено лідера бренду, спільноту причетних до нього, спільноти кулінарних експертів, знавців, журналістів. Ситуативний характер дискурсивних ролей властивий представникам спільнот широкого інтернет-загалу: споживачам, потенційним споживачам, ситуативним комунікаторам. Дискурс бренду має інтердискурсивну природу, є дискурсом діяльнісного спрямування, а дискурсивні практики сприяють реалізації основної стратегічної мети іміджевого формування.

______________

Література

 1. Бровкина Ю.Ю. Социальная психология бренд - коммуникации. Автореф. дис. на соискание ученой степени доктора психологических наук. Специальность 19.00.05 – социальная психология. М., 2009. 39 с.
 2. Бурбело В.Б. Про моделювальні засади дискурсу. Мовні і концептуальні картини світу. 2015.  Вип. 1. С. 104-119. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2015_1_12.
 3. Грант Д. Манифест инноваций бренда. Как создаются бренды, переориентация рынков и преодоление стереотипов. М., 2007. С. 29.
 4. Клименко Л.В. Константа ART DE VIVRE у сучасній французькій лінгвокультурі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка/Збірник наук. праць, серія "Іноземна філологія", Вип. 1(47), К.: ВПЦ "Київський університет", 2014, С. 26 - 29.
 5. Клименко Л.В. ART DE LA TABLE: французьке мистецтво застілля у семіотичній проекції // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр./відп. ред. Н.М.Корбозерова.   К.: Логос, 2016, Вип. № 28,  С. 110-122.
 6. Лола Г.Н. Дискурсивное моделирование дизайн-продукта, Вестник СПбГУ. Серия 15: Искусствоведение. 2013. №3 С.123-129.
 7. Ревзина О.Г. Критика и семиотика. 2005. Вып. 8. С. 66-78.
 8. Секерина М. А. Объектный дискурс: принципы выделения и специфика исследования, Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 14 (305). Филология. Искусствоведение. Вып. 77. С. 65-70.
 9. Фуко М. Археология знания. Киев, 1996.
 10. Dion D. et Arnould E. Building the legitimacy of a brand through charisma the magic of luxury Journal ofRetaûing, 87, 4, 2011, p.502-520
 11. Grant D. «Organizational Discourse: Exploring the Field,» The SAGE Handbook of Organizational Discourse, pp. 1-36, 2004.
 12. Kaul V. Changing Paradigms of Media Landscape in the Digital Age [Электронний ресурс]. URL: http://www.omicsgroup.org/journals/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-age-2165-7912.1000110.php?aid=4210
 13. Mouton R. Grands Chefs : Étoiles montantes des réseaux sociaux. Culture RP. 22 février, 2016,   URL : http://culture-rp.com/2016/02/22/grands-chefs-etoiles-montantes-des-reseaux-sociaux/

Джерельна база

 1. https://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2005/06/18/alain-ducasse-imperator-des-fourneaux_663705_3208.html
 2. Bansal G. Interview with Alain Ducasse, the 'Glocal' French Superstar Chef, The daily meal. URL: www.thedailymeal.com/eat/alain-ducasse-glocal-french-superstar-chef?page=4
 3. https://www.facebook.com/search/top/?q=Ducasse%20Paris%20job%20
 4. https://www.facebook.com/search/str/24+mots+pour+paris+2024/keywords_search

Завантаження

Опубліковано

2023-02-02

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Клименко , Л. (2023). ДИСКУРС БРЕНДУ ALAIN DUCASSE У СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(34), 199-209. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2018.33.14

Схожі статті

1-10 з 65

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>