«СЛУЖБОВЦІ» В УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ПЕРЕКЛАДАХ ПЕРІОДУ 1920-30-Х РОКІВ (на матеріалі скорочених перекладів-переказів Е. Збарської)

Автор(и)

 • Н. Васильєва пошукувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2018.33.13

Ключові слова:

переклад-переказ, Е.Збарська, одомашнення, перекладна література, національна література, теорія літературної полісистеми, період 1920-30-х років

Анотація

Досліджується привнесення до перекладів-переказів Е.Збарської творів Джеймса Олівера Кервуда “Казан” та “Казанів син” іменника “служба” та похідного від нього іменника “службовець”. До тексту перекладу іменник “служба” потрапляє шляхом парафразу, його похідна – іменник “службовець” потрапляє до тексту перекладу за посередництвом перекладацької трансформації конкретизації. Введення іменника “служба” та його похідних до різних перекладів-переказів Е.Збарської могло бути спричинено особливостями її індивідуального стилю. Також це могло бути спричинено тогочасною тенденцією до одомашнення перекладів, що могла бути викликана, зокрема, тогочасною так званою “залізною завісою”. Також порівнюється використання іменника “служба” та його похідних в творах тогочасної перекладної (переклади-перекази Е.Збарської) та вітчизняної (твори Валер’яна Підмогильного, Майка Йогансена та Михайла Зощенка) літератури. Робиться спроба пояснити введення до перекладу іменника “службовець” особливостями тогочасного професійного та соціального складу країни мови перекладу. Пояснюється наявність іменника “служба” та похідного від нього іменника “службовець” в творах як національної так і перекладної літератури з точки зору теорії літературної полісистеми Ітамара Евен-Зогара. Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у продовженні вивчення перекладацької спадщини періоду 1920-30-х років, а саме – у вивченні скорочених перекладів-переробок та перекладів-переказів, їх спільних особливостей та їх зв’язку з тогочасною вітчизняною літературою.

_______________

Література

 1. Евен-Зогар, Ітамар Місце перекладної літератури в літературній полісистемі, пер. Андрій Савенець, [в:] Літературознавчі та лінгвістичні студії. Загальна редакція Нелі Лисенко та Романа Мниха. – Дрогобич: Коло, с.30-38. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/translated/iez-misce-pl.pdf
 2. Кальниченко О.А., Полякова Ю.Ю. Українська перекладознавча думка 1920-х – початку 1930-х років: хрестоматія вибраних праць з перекладознавства до курсу «Історія перекладу» для студентів, що навчаються за спеціальністю «Переклад» / укладачі Леонід Черноватий і В’ячеслав Карабан. – Вінниця, Нова книга,  2011. - 504 с.
 3. Коломієць Л.В. Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років. Матеріали до курсу “історія перекладу”/ Лада Володимирівна Коломієць. – К.:Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. – 559с.
 4. Російсько-український академічний словник. А. Кримського та С.Єфремова (1924-1933 роки видання). [Електронний ресурс] Режим доступу: r2u@org.ua
 5. Седлерова А.І. «Мовний та позамовний контекст перекладацького доробку В. Підмогильного (на матеріалі перекладів з французької мови)» автореф. дис. …канд. філол. наук: 10.02.16 / А.І. Седлерова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2013. – 19с. – укр.
 6. Цимбал Я.В. Творчість Майка Йогансена в контексті українського авангарду 20-30-х років: автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01/ Ярина Володимирівна Цимбал. – Київ: Б.в., 2003.

Джерельна база

 1. Житков Б. С. Рассказы о животных. – Смоленск: Русич, 2007. – 64с.
 2. Зощенко Михаил, Собрание сочинений в трёх томах. Т.2. Голубая книга: [рассказы, комедии] / Михаил Зощенко. – М.: АСТ: Зебра Е, 2010. – 384с.
 3. Йогансен, Майк, Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших сс. 227-390 // Майк Йогансен Вибрані твори / Упоряд. Р.Мельників. – Київ, “Смолоскип”, 2009.– 768с.
 4. Кервуд, Дж.О. Казан - переказала для дітей E. Збарська. Х.: ДВУ, 1928, 108с.
 5. 11. Кервуд, Дж.О. Казанів син. [скоротивши переказала Е.І. Збарська] Х.,К.: Молодий більшовик,        – 143с.
 6. 12. Кервуд, Дж. О. Вовк Казан – відданий друг. Переклад з англійської Олени Ломакіної. К.: Знання, 215. – 190с. – (Скарби: молодіжна серія)
 7. Кервуд Дж. О. Король Гризлі. Львів, Видавництво Старого Лева, 2016. Серія Чотири лапи. 236с. Переклад Анатолій Саган.
 8. 14. Підмогильний, В.П., Місто // Оповідання. Повість. Романи. / Вступ. ст., упоряд. І приміт. В.О. Мельника; Ред. Тому В.Г. Дончик. – К.: Наукова думка, 1991. – 800с. – (Б-ка укр. літ. Рад. укр. літ.)
 9. Підмогильний, Валер’ян. Остап Шаптала // Третя революція: Оповідання, повісті, роман / В.П.Підмогильний; Передм., упоряд. С.І.Лущій. – К.: Укр. письменник. 2012 – 619с.
 10. Підмогильний, В. Невеличка драма: роман на одну частину / Валер’ян Підмогильний. – К.: Знання, 2014. - 294с. – (Скарби).
 11. 17. Сетон-Томпсон, Е. Маленькі дикуни. скорочений переклад-переробка Є.Збарської. Державне видавництво України, 1929. – 120с.
 12. Сетон-Томпсон, Е. Два маленьких дикуни: повість / Ернест Сетон-Томпсон; пер. з англ. Леоніда Солонька, Марії Головко. – К.: Знання, 2017. – 367с. – (Скарби: молодіжна ерія).
 13. 19. James Oliver Curwood. Kazan. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ebooksread.com/authors-eng/james-oliver-curwood/kazan-8-4.shtml
 14. James Oliver Curwood. Baree, son of Kazan. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ebooksread.com/authors-eng/james-oliver-curwood/baree-son-of-kazan-01e.shtml
 15. Thompson Seton, Ernest. Two Little Savages, .[Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.gutenberg.net/dirs/1/3/4/9/13499/13499-h/13499-h.htm

Завантаження

Опубліковано

2023-02-02

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

«СЛУЖБОВЦІ» В УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ПЕРЕКЛАДАХ ПЕРІОДУ 1920-30-Х РОКІВ (на матеріалі скорочених перекладів-переказів Е. Збарської) . (2023). ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(34), 184-198. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2018.33.13

Схожі статті

1-10 з 173

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>