ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ІНШОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

 • Л. Зєня доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету перекладачів, професор кафедри німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики Київський національний лінгвістичний університет (Міністерство освіти і науки України) 03680, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 73
 • С. Роман доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету перекладачів, професор кафедри німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики Київський національний лінгвістичний університет (Міністерство освіти і науки України) 03680, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 73
 • О. Коломінова кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германської філології та порівняльно-історичного й типологічного мовознавства Український гуманітарний інститут (Міністерство освіти і науки України) 08292 м. Буча, вул. Інститутська, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2018.33.11

Ключові слова:

: вчитель, викладач іноземної мови, професійно орієнтована іншомовна фонетична компетентність, фонетичні навички, фонетичні знання, фонетична усвідомленість, фосилізація

Анотація

Розглянуто проблему формування професійно орієнтованої іншомовної фонетичної компетентності майбутніх учителів на заняттях з іноземної мови та практичної фонетики у мовному педагогічному закладі вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем. Наголошується потреба у вдосконаленні цієї компетентності в контексті підвищення вимог до вітчизняної системи професійної іншомовної підготовки студентів-філологів як потенційних фахівців високого ґатунку у сучасному міжкультурному іншомовному освітньому просторі. У цьому напрямі уточнюється сутність даної компетентності, її складових: фонетичних навичок, фонетичних знань, фонетичної усвідомленості. Визначаються специфічні особливості іншомовної фонетичної компетентності у порівнянні з іншими лінгвістичними компетентностями, особливо її чутливість до міжмовної інтерференції і здатність до фосилізації. Висвітлюються концептуальні засади авторської методики формування професійно орієнтованої іншомовної фонетичної компетентності і наводяться деякі приклади професійно орієнтованих завдань, розроблених співавторами з дотриманням вимог до відбору навчального матеріалу і планування навчального процесу на практичних заняттях з іноземної мови і практичної фонетики.

_________________

Література

 1. Бориско Н. Ф. Особливості формування фонетичної компетенції в умовах інтегрованого навчання ІМ у мовному ВНЗ // Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: курс лекцій: (навч.-метод. посібник: для студ. мовних спец. осв. -кваліф. рівня «магістр») / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – Київ, 2011. – С. 107-140.
 2. Бориско Н. Ф. Методика формування іншомовної фонетичної компетентності // Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – С. 192-195.
 3. Гутник В. М. Формування фонетичної компетенції у майбутніх учителів німецької мови у комунікативному вступному корективному курсі. Автореф. дис. … канд. пед. наук – 13.00.02. – К., 2017. – 24 с.
 4. Долина А. В. Особливості процесу вдосконалення фонетичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов // Якість вищої мовної освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення педагогічної практики студентів-філологів. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції / за ред. О. В. Рафієнко. – Горлівка: видавництво ГДПІІМ, 2009. – С. 230-233.
 5. Задорожна І. П. Вимоги до володіння лінгвістичною компетенцією майбутніми вчителями англійської мови / Задорожна І. П. // Вісник Киівського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. Випуск 17. – 2010. – С. 46-51.
 6. Коломінова О. О., Роман С. В. Формування англомовної фонетичної компетентності у дітей молодшого шкільного віку / Коломінова О. О., Роман С. В. // Іноземні мови. – 2006. – № 4. – С. 30-37.
 7. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.
 8. Ніколаєва С. Ю. Міжкультурна іншомовна освіта в Україні: ключові проблеми / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 2016. – № 2. – С. 3-9.
 9. Перлова В. В. Професійно орієнтоване заняття з практичної фонетики англійської мови у педагогічному ВНЗ / В. В. Перлова // Іноземні мови. – 2004. – № 2 – С. 23–27.
 10. Перлова В. В. Методика формування у майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованих слуховимовних навичок: Автореф. дис. … канд. пед. наук – 13.00.02. – К., 2007. – 24 с.
 11. Редько В. Г. Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика: монографія / В. Г. Редько. – К.: Педагогічна думка, 2017. – 628 с.
 12. Роман С. В., Коломінова О. О., Чекаль Г. С. Навчально-методичний комплекс “Wonderland” : Книжка для вчителя / С. В. Роман, О. О. Коломінова, Г. С. Чекаль. – 3-є вид. допов. – К. : Ленвіт, 2000. – С. 135-136.
 13. Роман С. В. Методика навчання англійської мови у початковій школі:. [навчальний посібник] / С. В. Роман. – К. : Ленвіт, 2009. – 216 с.
 14. Роман С. В., Зєня Л. Я. Теоретико-методичні засади укладання і вдосконалення навчальних програм філологічного профілю в контексті оновлення змісту вищої мовної освіти: навч. посіб. / С. В. Роман, Л. Я. Зєня. — Горлівка: вид.-во ГДПІІМ, 2011. – 64 с.
 15. Роман С. В., Зєня Л. Я., Коломінова О. О. Теоретико-методичні засади укладання навчальних програм з підготовки вчителів іноземних мов для вищих педагогічних навчальних закладів України / С. В. Роман, Л. Я. Зєня, О. О. Коломінова // Наукові студії – XXI (культура, освіта, антропоцентричні парадигми і сучасний світ) – Випуск 5 (Том 7) – К.: МІЛЕНІУМ, 2015. – С. 107-128.
 16. Kelly G. How to teach pronunciation. – Longman, 2004. – P. 154.

Завантаження

Опубліковано

2023-02-02

Номер

Розділ

Статті

Схожі статті

1-10 з 96

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>