СТАТУС ВІБРАНТІВ У СУЧАСНІЙ ФОНОЛОГІЇ ТА ФОНЕТИЦІ

Автор(и)

  • Ольга Кеба асистент кафедри романської філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Шевченка 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2019.36.17

Анотація

Статтю присвячено вивченню дрижачих звуків / вібрантів. Для сучасної лінгвістики характерним є прагнення до вивчення звукових функціональних одиниць усного мовлення, які забезпечують адекватність сприйняття змісту та ефективність комунікації. З’ясування природи дрижачих звуків (вібрантів) належить до найбільш дискусійних питань загальної фонетики. Вони завжди привертали увагу фонетистів і ставали об'єктом численних досліджень. Основною характеристикою вібрантів є присутність однієї або декількох миттєвих переривань під час виходу повітря. Для творення дрижачих звуків вирішальними є рухи язикового м’яза. Система вибрантів кожної мови характеризуєтся набором специфічних артикуляторно-акустичних ознак. Мовна традиція визначає ту або іншу фонетичну характеристику фонеми, що входить до складу даної мови. Вирішити питання про природу дрижачих приголосних можна тільки за допомогою ґрунтовного комплексного дослідження їх фізіологічних, акустичних та спектральних характеристик із застосуванням сучасних можливостей експериментальної фонетики. Вивчення фізіологічних та акустичних властивостей таких звукоутворень необхідне для отримання їх правильної фонологічної інтерпретації.

________________

Література

  1. Зиндер, Л.Р. Общая фонетика (Москва, Высшая школа, 1979), 312.
  2. Кодзасов, С. В., Кривнова, О. Ф. Общая фонетика (Москва, 2001), 534.
  3. Кочерган, М. П. Вступ до мовознавства, 2-ге вид. (Київ, ВЦ «Академія», 2008),
  4. Лосева, Е.В. «Формирование многоязычной фонетической базы данных: применительно к речевой реализации вибрантов.» Автореф. дисс. канд. филол. наук, Москва, 2006.
  5. Росетті, А. Вступ до фонетики, переклад з румунської С.В. Семчинського за ред. і з передм. Л. Г. Скалозуб (Київ, Вища школа, 1974),             
  6. Сучасна українська літературна мова. Фонетика, автори Н.П. Плющ, О. В. Бас-Коненко, З. В. Дудник (Київ, Видавничо-пліграфічний центр «Київський університет», 2002):           
  7. Dalston, R. M. «Acoustic characteristics of English /w, r, l/ spoken correctly by young children and adults.» Journal of the Acoustical Society of America 57 (1975): 462-469.
  8. Jessen,  Phonetic implementation of the distinctive auditory features [voice] and [tense] in stop consonants (Berlin, Mouton de Gruyter, 2001), 372.
  9. Martínez, E., Fernández Planas, A. M. Manual de fonética española. Articulaciones y sonidos del español, 1ºedición (Barcelona, Editorial Ariel, S.A., 2007), 256.

Завантаження

Опубліковано

2023-01-17

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>