ГРАФІЧНІ, ІДЕОГРАФІЧНІ ТА ПІКТОГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЗГОДИ / НЕЗГОДИ В ІНТЕРНЕТ СПІЛКУВАННІ (на матеріалі французької мови)

Автор(и)

  • Даріна Хайдар аспірантка кафедри романської філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, 01601

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2020.38.0

Анотація

У статті досліджуються засоби вираження згоди / незгоди в інтернет комунікації. Використання інтернету є важливим способом спілкування в нашому житті. У сучасному суспільстві велику роль відіграє інтернет-культура, яка формується і розвивається в реальному часі. Ми з’ясували, що використання ідеографічних та піктографічних засобів безпосередньо пов'язане з наразі актуальною проблемою розвитку віртуального дискурсу.

Тенденція до скорочення переданої інформації на лексичному рівні переважає в середовищі інтернет-дискурсу, тому комуніканти вдаються до використання абревіальних конструкцій. Це дозволяє передавати велику кількість інформації з меншою затратою зусиль.

Графічні засоби виконують особливу роль у віртуальній комунікації для передачі інформації і створення емоційного фону. Письмова комунікація втрачає частину смислорозрізнювальних засобів, властивих усній комунікації: інтонацію, міміку, жести. Оскільки ці компоненти створюють емоційний фон і атмосферу свободи спілкування, віртуальний текст стає «сухим» і неемоційним.

В даний час ми можемо передавати інформацію за допомогою не тільки тексту, але і знаків, смайликів, емотиконів. Коли комуніканти думають, що їхні думки і емоції можуть неправильно зрозуміти, то вони використовують графічні та піктографічні елементи, щоб конкретизувати, уточнити або підсилити сказане.

_____________

ЛІТЕРАТУРА

  1. Андрианова, Н. С. Жанры Интернет-коммуникации: о некоторых подходах (Луганськ, Луганськ. нац. ун-т им. Т.Шевченко, 2008), http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vdpu/Movozn/2008_14/article/3.pdf
  2. Ахренова, Н. А. «Интернет-дискурс как глобальное межкультурное явление и его языковое оформление.» Автореф. дис. д-ра филол. наук (Москва, 2009).
  3. Макєєв, С., Зейналов Г. Г., Макєєв, А. М., Макєєва, М. М. «Смайл» як елемент інтернет спілкування – сучасна інтерпретація емоцій.» Сучасні проблеми науки та освіти1-2 (2015), http://science-education.ru/ru/article/view?id\u003d20194 (дата звернення: 31.03.2019).
  4. Рожанский, Ф. И. Точка, точка, запятая ... (эмотиконы как живая семиотическая система), http://www.belb.net/obmen/ Rozhanski.html
  5. David, Language and the Internet (Cambridge, Cambridge University Press, 2006), 256.

Завантаження

Опубліковано

2023-01-11

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>