МОВА ІСПАНІЇ: ВІД ДОЛІТЕРАТУРНОГО ПЕРІОДУ ДО НАЦІОАЛЬНОГО

Автор(и)

 • Ніна Корбозерова доктор філологічних наук, професор кафедри романської філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, 01601

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2020.38.02

Ключові слова:

Синтаксис, іспанська мова, еволюція, об'єм речення

Анотація

У статті розглянуто основні процеси розвитку речення в іспанській мові, починаючи від долітературного періоду та закінчуючи періодом уніфікації та становлення національної літературної мови. Проаналізовано об'єм речення та запропоновано три основні структурні моделі: пролатинська модель, модель паратактичного полінома та модель гіпотактичного полінома, які умовно відповідають різним історичним етапам розвитку суспільства Іспанії та які відчували різні екстралінгвістичні впливи – соціокультурні – та лінгвокультурні – та внутрішньомовні, а саме, індивідуально-авторські.

____________

ЛІТЕРАТУРА

 1. Мойсієнко, А. Синтаксичні відношення, www.irbis-nbuv.gov.ua>cgiir.pdf.
 2. Загнітко, А. П. Синтаксис української мови. Просте ускладнене речення, digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.giglib/128804/Books_2012_2019_018-2013-1_14.pdf.
 3. Труш, О. «Довжина та глибина складнопідрядних багатокомпонентних речень у науковому мовленні.» Вісник Львівського університету імені Івана Франка (2016), www.irbis-nbuv.gov.ua.
 4. wikipedia.org>wiki>Ево.
 5. Коваль, Л. Еволюція вивчення односкладного речення в українському мовознавстві, library.vspu.net.
 6. Короленко, И. А. «Структура испанского предложения в художественной и научной литературе ХVIII – ХХ вв.» Структура и объем предложения и словосочетания в индоевропейских языках, под ред. В. Г. Адмони (Москва, 1981).
 7. Вихованець, І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови (Київ, Наукова думка, 1992), 224.
 8. Сучасна українська мова, за ред. О. Д. Пономаріва (Київ, Либідь, 2001), 365.
 9. Кулик, О. Д. Еволюція досліджень поліпредикативних речень у лінгвістиці, www.irbis-nbuv.gov.ua>irbis_nbuv>cgiirbis_64>N.
 10. Корнієць, А. Шляхи формування складного речення, oldconf.neasmo.org.ua>node.
 11. Реферовская, Е. А. Формирование романских литературных языков. Французский язык (Ленинград, 1980).

Завантаження

Опубліковано

2023-01-11

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Корбозерова, Н. (2023). МОВА ІСПАНІЇ: ВІД ДОЛІТЕРАТУРНОГО ПЕРІОДУ ДО НАЦІОАЛЬНОГО. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(38), 19-31. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2020.38.02

Схожі статті

1-10 з 77

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>