МОНО- ТА ПОЛІПРЕДИКАТИВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ ІЗ СИНТАКСИЧНОЮ МОНО- ТА ПОЛІСИНОНІМІЄЮ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ЯК СКЛАДНІ АСИМЕТРИЧНІ МОВНО-МОВЛЕННЄВІ ЗНАКИ

Автор(и)

 • Анастасія Лепетюха кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (Міністерство освіти і науки України) 61070, м. Харків, вул. Валентинівська, 2

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2020.38.01

Ключові слова:

асиметрія сигніфікативного і денотативного значень знака, синтаксична моно-та полісинонімія, складний мовно-мовленнєвий знак, моно-та поліпредикативне висловлення

Анотація

У цій статті моно- та поліпредикативні висловлення із синтаксичною моно- та полісинонімією розглянуто як складні мовно-мовленнєві знаки в дихотомії мова → мовлення з позицій провідної менталістської концепції французького лінгвіста Ґ. Ґійома. Виявлено, що вторинні синонімічні складні мовні знаки формуються в результаті трансформації первинних синтагми / пропозиції, в основі яких лежать сублінгвістичні схеми. Доведено, що актуалізовані синонімічні преференціальні опції характеризуються асиметрією сигніфікативного і денотативного значень та експліцитною або імпліцитною референтною орієнтацією в певному ко(н)тексті залежно від комунікативної інтенції адресанта.

___________

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бенвенист, Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. Общая лингвистика: монография (Благовещенск, 1998): 104–114.
 2. Гийом, Г. Принципы теоретической лингвистики: монография (Москва, Едиториал УРСС, 2004), 224.
 3. Минкин, Л. М. «Некоторые вопросы теории языка и речи.» Вісник Київського національного лінгвістичного університету 3 (2) (2000): 15–25.
 4. Минкин, Л. М., Шевченко, И. С. «Номинация и референция в высказывании.» Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов» 667 (2005): 3–10.
 5. Минкин, Л. М. «Аспекты когнитивно-лингвистической парадигмы.» Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства: матеріали Першої Всеукр. наук. конф. романістів (м. Чернівці, 5–6 жовт. 2006 р.) (Чернівці, 2006): 6–9.
 6. Минкин, Л. М. «Теория лингвистического ментализма Г. Гийома и вопросы нейролингвистики.» Вісник Київського національного лінгвістичного університету 1 (2) (2012): 98–110.
 7. Boone, A., Joly, A. Dictionnaire terminologique de la systématique du langage (Paris, Harmattan, 1986),
 8. Courbon, B. «Intégration syntagmatique du sens lexical et établissement de rapports synonymiques.» Synonymie (Paris, 2012): 329–342.
 9. Doualan, G. «Introduction à une approche instrumentée de la synonymie. L’exemple du Dictionnaire Électronique des Synonymes du CRISCO.» Cahier du CRISCO 32 (Septembre 2011), 95.
 10. Dubois,  «Grammaire générative et transformationnelle.» Langue française1 (1963): 49–57.
 11. Dubois, Grammaire structurale du français: nom et pronom (Paris, Larousse, 1965), 192.
 12. Dubois,, Dubois-Charlier, F. «Synonymie syntaxique et classification des verbes français.» Langages, La synonymie, 31ᵉ année, n°128 (1997): 51–71.
 13. Gineste, M.-D. «De la phrase à la proposition sémantique: un point de vue de la psychologie cognitive du langage.» L’information grammaticale 98 (2003): 48–51.
 14. Gross, Méthodes en syntaxe (Paris, Hermann, 1975), 414.
 15. Guillaume, G. Temps et Verbe (Paris, Champion, 1965), 134.
 16. Guillaume, G. Langage et science du langage (Paris, Librairie A. G. Nizet, Québec, Les presses de l’Université Laval, 1969), 288.
 17. Lehmann,, Martin-Berthet, F. Introduction à la lexicologie. Sémantique et morphologie (Paris, Nathan Université, 2003), 201.
 18. Mel’čuk,A. «Paraphrase et lexique: la théorie Sens-Texte et le Dictionnaire explicatif et combinatoirе.» Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. Recherches lexico-sémantiques (Montréal, 1992): 9–58.
 19. Rossi, J.-G. Angèle Kremer Marietti, parcours philosophiques (Paris, Ellipses, 1997), 286.
 20. Valin, R. «Introduction.» Leçons de linguistique de Gustave Guillaume 1948 – 1949. Structure sémiologique et structure psychique de la langue française. Série A. (Québec, Paris, 1971): 9–58.
 21. Valin, R. Perspectives psychomécaniques sur ma syntaxe (Québec, Les presses de l’Université Laval, 1981), 96.
 22. Valette, Linguistiques énonciatives et cognitives françaises, Gustave Guillaume, Bernard Pottier, Maurice Toussaint, Antoine Culioli (Paris, Honoré Champion, 2006), 316.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Arnaud, G.-J. Le Commander enterre la hache (Рaris, Fleuve noir, 1997), 224.
 2. Boileau-Narcejac Schuss (Paris, Denoёl, 1986), 204.
 3. Gavalda, A. Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part (Paris, «J’ai lu», 1999), 159.

Завантаження

Опубліковано

2023-01-11

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

МОНО- ТА ПОЛІПРЕДИКАТИВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ ІЗ СИНТАКСИЧНОЮ МОНО- ТА ПОЛІСИНОНІМІЄЮ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ЯК СКЛАДНІ АСИМЕТРИЧНІ МОВНО-МОВЛЕННЄВІ ЗНАКИ. (2023). ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(38), 7-18. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2020.38.01

Схожі статті

1-10 з 240

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.