ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ АРХАЇЗМІВ ТА ІСТОРИЗМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Автор(и)

  • Тетяна Ласинська кандидат філологічних наук, асистент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2022.41.15

Ключові слова:

історично маркована лексика, історизми, архаїзми, українські художні джерела історично маркованої лексики, художні функції архаїзмів, ресурси історично маркованої лексики

Анотація

У статті розглядаються потенційні можливості відтворення архаїзмів та історизмів при перекладі з англійської мови на українську в різних текстових жанрах таких, як художня та наукова література, історичні документи, художній та документальний кінематограф тощо.

Закцентовано увагу на тому, що характер текстової реалізації історично маркованої лексики виявляється в певному масштабі охоплення дійсності певною жанровою формою; що при перекладі історично маркованої лексики, фахівець має відтворити її семантичне забарвлення в тексті та її синонімічні ряди, що можуть бути не характерними для мови перекладу, тому перекладачеві необхідно розмежовувати значення шляхом використання пояснень, відбиття значень у контексті, застосування груп синонімів сучасних відповідників, конкретизації, описового перекладу, вилучень.

Зазначено, що поєднання способів перекладу дає змогу не перевантажувати перекладний текст іншомовними словами, значно не збільшувати обсяг тексту, зберегти його національну специфіку та семантичні складники, визначено основні українські джерела історично маркованої лексики та запропоновано алгоритм її перекладу.

Особистий внесок автора полягає у встановленні особливостей перекладу історизмів різних тематичних груп та розробці алгоритму перекладацьких дій при відтворенні архаїзмів та історизмів.

__________

Література:

  1. Чередниченко, О. «Добиратися до неперекладного.» Всесвіт11 (1991).
  2. The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, accessed http://shakespeare.mit.edu/hamlet/full.html.
  3. Гайдученко, Г. М. «Застаріла лексика як засіб творення колориту епохи в історичних творах українських письменників.» Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ–Херсон, 1996): 147–149.
  4. Зорівчак, Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) (1989).
  5. Гайдученко, Г. М. «Прийоми введення застарілої лексики в канву художніх творів.» Південний архів. Філологічні науки 1 (1998): 31–37.

Завантаження

Опубліковано

2022-12-05

Номер

Розділ

Статті

Схожі статті

1-10 з 52

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>