ДИНАМІКА ВИКОРИСТАННЯ СЕМАНТИЧНИХ НЕОЛОГІЗМІВ У ІСПАНОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ COVID-19

Автор(и)

 • Марія Цимбал студент магістратури кафедри романської філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2022.41.14

Ключові слова:

неологія, семантичний неологізм, пандемія, публіцистичний дискурс, преса, періодичні видання Іспанії

Анотація

Статтю присвячено аналізу випадків вживання у іспаномовній публіцистиці семантичних неологізмів, які виникли у зв’язку з поширенням пандемії Covid-19. На матеріалах іспаномовних публіцистичних видань періоду пандемії у статті розглядаються та аналізуються випадки вживання таких семантичних неологізмів. Розгляд семантичних неологізмів дозволяє відстежити зміни, які справили реалії епідемії на сигніфікат уже існуючих у мові одиниць. У статті приділяється увага особливостям вживання неологізмів у різних розділах іспаномовної публіцистики та зміні динаміки їх використання порівняно із публікаціями до розповсюдження епідемії.  Неологізм – це нова лексична одиниця, яка з'являється в мові, а також нове значення вже існуючої одиниці або новий зворот. Семантичний неологізм – це нова лексична одиниця, що з’являється у мові через набуття словом нового значення, або шляхом збереження початкового значення та набуття додаткового тією самою лексемою. Публіцистичний дискурс – це вид інституційного спілкування, спрямованого на інформування та вплив на масового адресата в громадсько-політичній, суспільно-культурній сферах та сфері ЗМІ.

__________

Література:

 1. Попкова, О. А. Комунікативно-прагматичний потенціал складних слів періоду пандемії (на матеріали українських газетних текстів) (2021).
 2. Diccionario de la Lengua Española: la 23ª edición (2014).
 3. Guerrero Ramos, G. Neologismos en el español actual (Madrid: Arco/Libros, 1995).
 4. Gutiérrez Araus, et al. Introducción a la lengua española (Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2005).
 5. Esteban Asencio, L. «Neologismos y Prensa.» AnMal Electrónica 25 (2008).
 6. Esteban Asencio L. ISSN 1697-4239
 7. Maria Teresa Cabré Castellví. «La clasificación de neologismos: una tarea compleja.» Alfa, São Paulo50 (2) (2006): 229-250.
 8. Quiroz, C. G., Pareja, A., Valencia, E., Enriquez, Y., De Leon, J., y Aguilar, P. «Un nuevo coronavirus, una nueva enfermedad: COVID-19.» Horizonte Médico, 20 (2) (2020).

Джерельна база:

 1. ABC (https://www.abc.es/)
 2. https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-aranda-duero-recurrira-ante-tribunales-cierre-hosteleria-interior-municipio-202105102146_noticia.html
 3. https://www.abc.es/salud/enfermedades/estudio-vincula-sintomas-neuropsiquiatricos-marcador-precoz-alzheimer-20220830190111-nt.html
 4. https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-ninos-pandemials-generacion-incognita-202104150114_noticia.html
 5. https://www.abc.es/sociedad/abci-abrazos-besos-choque-codos-estas-formulas-correctas-para-saludarse-tiempos-coronavirus-202009112242_noticia.html
 6. El País (https://elpais.com/)
 7. https://elpais.com/espana/catalunya/2020-05-17/uno-de-los-errores-fue-no-tener-equipos-de-vigilancia-epidemiologica-potentes.html
 8. https://elpais.com/espana/catalunya/2022-01-20/reinfecciones-y-omicron-que-conocemos.html
 9. https://elpais.com/ideas/2020-06-26/chinofobia.html?rel=buscador_noticias
 10. https://elpais.com/sociedad/2022-01-29/la-curva-epidemica-en-espana-consolida-su-descenso-pero-los-expertos-llaman-a-la-cautela.html
 11. La Vanguardia (https://www.lavanguardia.com/)
 12. https://www.lavanguardia.com/vida/20211228/7957576/sanidad-comunidades-estudiaran-reducir-cuarentena-contactos.html
 13. https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20201016/484111892164/madrid-primera-residencia-ancianos-cuidados-covid-coronavirus.html
 14. https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20210130/6207320/pandemia-covid-diccionario.html
 15. https://www.lavanguardia.com/vida/20200420/48622459327/trilla-riesgos-pasaporte-inmunidad-coronavirus.html
 16. https://www.lavanguardia.com/vida/20211228/7957576/sanidad-comunidades-estudiaran-reducir-cuarentena-contactos.html
 17. Sur (https://www.diariosur.es/)
 18. https://www.diariosur.es/sociedad/salud/expertos-recomiendan-mascarillas-20200121191504-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
 19. El Comercio (https://elcomercio.pe/)
 20. https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/las-estadisticas-de-la-pandemia-por-ivan-alonso-noticia/
 21. https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-en-el-peru-como-cuidar-nuestra-salud-mental-en-el-aislamiento-noticia/
 22. Pagina 12 (https://www.pagina12.com.ar/)
 23. https://www.pagina12.com.ar/257085-webcomics-y-humor-grafico-contra-el-aislamiento#:~:text=En%20situaci%C3%B3n%20de%20pandemia%2C%20la,un%20evento%2C%20ah%C3%AD%20est%C3%A1%20internet
 24. https://www.pagina12.com.ar/254118-en-plena-cuarentena-por-el-coronavirus-aplausazo-para-les-tr

Завантаження

Опубліковано

2022-12-05

Номер

Розділ

Статті

Схожі статті

1-10 з 52

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>