ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВЕРБАЛЬНИХ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ У МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНОМУ ФІЛЬМІ «HORRID HENRY»

Автор(и)

  • Наталія Ткаченко кандидат філологічних наук

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2022.41.05

Ключові слова:

поліпарадигмальне вивчення, психолінгвістика, семантичні репрезентації, комунікація, поведінка

Анотація

В статті висвітлюється психолінгвістична семантика вербальних та невербальних дитячих репрезентацій, які відтворюють одвічні проблеми виховання дітей. Мульниплікаційний фільм “Horrid Henry” іще не був вибраний як матеріал для поліпарадигмального психолінгвістичного вивчення комунікації у складі лінгвістичного, лінгвокогнітивного, прагмалінгвістичного та лінгвіодидактичного аналізу. Комплексне дослідження назви мультфільму “Horrid Henry” охоплювало лексикосемантичний, контекстуальний та текстовий аналіз. Функціональна парадигма дослідження виявила той факт, що саме корисна діяльність, а не батьківські повчання і не адаптація до суспільства організує розум та поведінку дитини. Таким чином, колокація “Horid Henry” втрачає семантику “horid”, виявляючи позитивні концептуальні трансформації.

__________

Література:

  1. Капустюк, О. М., Пастушенко, В. С. «Психологічні особливості само презентаційної поведінки дітей 9-10 років.» Особистість в умовах кризових викликів сучасності: Матеріали методологічного семінару НАПН України (24 березня 2016 року) (Київ, 2016): 146−153
  2. Коменський, Я. Велика дидактика (1982): 309−311.
  3. Ушинський, К. Д. «Людина як предмет виховання.» Вибрані пед. твори: у 2 т., т. 1 (Київ, Радянська школа, 1983), 393.
  4. Фіцула, М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладіво світи. (Київ, Видавничий центр «Академія», 2002), 528.
  5. Большой энциклопедический словарь, https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/54516
  6. “HorridHenry” animated cartoon, https://en.wikipedia.org/ wiki/ Horrid _Henry_ (TV_series).
  7. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, https://www.oxfordlearnersdictionaries, com/definition/ english/horrida rather horrid little man
  8. Oxford Advanced American Dictionary, https://www.oxfordlearnersdictionaries. com/ definition/ american_english/horrid

Завантаження

Опубліковано

2022-12-02

Номер

Розділ

Статті

Схожі статті

1-10 з 69

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.