СИНТАКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФОКУСНОЇ ІНВЕРСІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ М. УЕЛЬБЕКА LA CARTE ET LE TERRITOIRE

Автор(и)

  • Наталія Філоненко доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романської і новогрецької філології та перекладу Київський національний лінгвістичний університет (Міністерство освіти і науки України) 03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2021.40.18

Ключові слова:

художній текст, розповідне речення, фокусна інверсія, локативна прислівникова синтагма, темпоральна прислівникова синтагма, обставина, порядок слів

Анотація

У статті проаналізовано особливості перекладу розповідних речень з інверсією з огляду на наявність в ініціальній позиції локативних та темпоральних прислівників, прислівникових синтагм, а також обставин місця та часу в ракурсі когнітивних перцептивних чинників відображення реальності у цьому типі конструкцій, висвітлено логіку сегментації авторського сприйняття дійсності, проаналізовано стилістичний аспект інверсії у розповідних реченнях з огляду на авторську інтенцію, а також встановлено закономірності вибору відповідної синтаксичної конструкції при перекладі речень із досліджуваним типом інверсії.

Одним із найголовніших завдань перекладача є відтворення авторського стилю, зокрема при перекладі текстів сучасних популярних письменників, чиї твори перекладаються багатьма мовами. У художньому прозовому тексті французькі автори використовують стилістичний потенціал певних типів синтаксичних конструкцій для передачі імпліцитного змісту. Завдання із передачі як експліцитного, так і імпліцитного змістів при перекладі визначає застосування таких синтаксичних конструкцій, які були б еквівалентними синтаксичним конструкціям тексту оригіналу, що є перекладацькою метою по створенню симетрії значень синтаксичних одиниць текстів оригіналу та перекладу.

Інверсія при прислівниках, прислівникових синтагмах та обставинах із локативним та темпоральним значеннями у розповідних реченнях французького художнього прозового тексту часто використовується сучасними французькими авторами через їхню експресивну ефективність. Ці конструкції вживаються у мовленні наратора з метою зміщення фокусу уваги читача на важливу для автора інформацію та окреслення статики і динаміки ситуації, що описується автором. Порівняння речень з фокусними інверсіями і відповідних речень тексту перекладу засвідчує той факт, що перекладач йде за логікою автора твору і використовує той порядок слів, який зосереджує читача на значимій інформації.

__________

Література:

  1. Ковалева Л. М., Богданова С. Ю., Семенова Т. И. Когнитивные категории в синтаксисе (Иркутск: ИГЛУ, 2009), 249.
  2. Філоненко Н. Г. «Синтаксична організація текстів сучасної французької художньої прози: когнітивний та лінгвосинергетичний аспекти.» (Дис. д-ра філол. наук, Київ, 2016), 504.
  3. Fuchs,, Fournier,N. «Du rôle cadratif des compléments localisants initiaux selon la position du sujet nominal.» Travaux de linguistique 47 (2003/2): 79-109, https://www.cairn.info/revue-travaux-de-linguistique-2003-2-page-79.htm
  4. Lingvisticae Investigationes, sous la dir 29:1, de K. Gerdes, C. Muller.» (John Benjamins Publishing Company, 2006), 199.
  5. Willems, «L'impact de l'ordre des mots sur la prédication: la relation sujet-prédicat.» Travaux de linguistique 26 (1993): 89-101.

Джерельна база:

  1. Houellebecq, M. La carte et le territoire (Flammarion, 2010), 427.
  2. Уельбек, М. Карта і територія: роман, пер. з фр. Л. Г. Кононовича (Харків: Фоліо, 2013 (2012)),

Завантаження

Опубліковано

2022-12-02

Номер

Розділ

Статті

Схожі статті

1-10 з 66

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.