КРЕОЛІЗОВАНИЙ ТЕКСТ В СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ТА ПРАГМАТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автор(и)

  • Аліна Бовсунівська студентка кафедри романської філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2021.40.09

Ключові слова:

креолізація, креолізований текст, вербальний компонент, невербальний компонент, комунікація, комунікативний простір, інформаційно-комунікаційні технології, прагматика

Анотація

Статтю присвячено дослідженню креолізованого тексту як феномену в сучасному комунікативному просторі та теоретичних підходів до визначення сутності даного поняття. Автор, визначаючи поняття «креолізований текст», акцентує увагу на плюралізмі думок стосовно зазначеної дефініції. В статті також розглянуто типологічні характеристики креолізованого тексту та прагматичні особливості його функціонування у підвищенні ефективності мовленнєвої комунікації.

__________

Література:

  1. Анисимова, Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на примере креолизованных текстов): учебное пособие для студ. фак. иностр. яз. вузов (Москва: Тезаурус, 2013),
  2. Ворошилова, М.Б. Политический креолизованный текст: ключи к прочтению (Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет 2013),
  3. Гадомська, А. А. «Методика мовленнєво-культурної адаптації іноземних студентів засобами креолізованих рекламних текстів» (Дис. канд. філол. наук, Одесса, 2017), 257.
  4. Карпенко, А. В. «Синестезия как средство выражения символистского мирочувствования.» Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации» 27 (66), № 2. (2014): 164–170.
  5. Пойманова, О.В. «Семантическое пространство видеовербального текста.» Автореф. дисс. канд. филол. наук (Москва, 1997).
  6. Сорокин, Ю., А., Тарасов, Е.Ф. «Креолизованные тексты и их коммуникативная функция.» Оптимизация речевого воздействия (1990): 180-186.

Завантаження

Опубліковано

2022-12-02

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Бовсунівська , А. (2022). КРЕОЛІЗОВАНИЙ ТЕКСТ В СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ТА ПРАГМАТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(40), 81-93. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2021.40.09

Схожі статті

1-10 з 77

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.