АРХІТЕКТОНІКА РОМАНУ В. ЗЕБАЛЬДА «АУСТЕРЛІЦ»

Автор(и)

 • Іван Мегела доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2021.40.03

Ключові слова:

архітектоніка, структура, оповідь, час, документальність. вимисел, пам’ять, травма, забуття, архітектура, фотографія, спогадування, емпатія, синестезія чуттєвих відчуттів

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблеми архітектоніки як головного принципу побудови роману Аустерліц німецького письменника В. Г. Зебальда. Мета цього завдання проаналізувати архітектоніку як загальну систему зв’язків між окремими частинами художнього цілого, як художнього дискурсу, що здійснює організацію співбуття між естетичним суб’єктом, естетичним об’єктом та естетичним адресатом шляхом когезії та когерентності елементів різних планів тексту. Розкривається суть концепції часу, до кожної миті якого можна повернутися як на рівні спогаду, так і на рівні внутрішнього переживання. Показано підпорядкування концепції часу пошукам героя твору, розкриттю таємниці свого справжнього походження та у який спосіб відбувається вишукування себе у забутих локаціях. містах і вулицях втраченого часу, у фантомному щасливому дитинстві. Висвітлюється формування художнього простору з минулого героя, його подорожей ландшафтом пам’яті, зі спалахів спогадувань, діалогів (Жака Аустерліца) та безіменного героя-слухача (оповідача, власне, автора твору), з описів архітектурних споруд, пенітенціарних установ, фортець, вокзалів, з чорно-білих фотографій різноманітних предметів, об’єктів, що надають тексту хронікальної достовірності. Відмова від дихотомії документальність – вимисел не дозволяє однозначно визначати «Аустерліца» чи як художній чи як історичний твір. Стверджується, що це література власного досвіду – досвіду «з іншого боку», коли тема пам’яті й

руйнування розкривається не через устояні історичні символи, а через особистісний діалог k.lbybs предметного світу.

На підставі проведеного аналізу зроблено висновок: архітектоніка роману «Аустерліц» є функцією послідовно продуманих моральних проблем, пов’язаних з індивідуальним відчуттям вини за події історії. Це щільний інтертекстуальний постмодерністський документально-художній роман, в якому досвід автора твору поєднаний з емоціями, особистою емптатією, синестезією чуттєвих відчуттів, що відрізняє його від офіціозної інтерпретації історії, висвітлення болісних проблем минулого (Голокост), травми і забуття.

__________

Література:

 1. De Beaugrande, Robert; Dressler, Wolfgang. Introduction to Text Linguistics (New York, 1996): 84-112.
 2. Домащенко, А.В. Об интерпретации и толковании: монография (Донецк: ДонНУ, 2007), 277.
 3. Topographies of Memory in WG Sebald's Austerlitz, https://scholarworks.utep.edu › cgi › viewcontent
 4. Memory and Amnesia in WG Sebald's Anti-narrative, https://scholars.wlu.ca › cgi› viewcontent
 5. Exploring the Edge of Trauma in W.G. Sebald's Novel 'Austerlitz', https://d-nb.info › ...
 6. How History is Presented in Sebald's Austerlitz, https://wordpress.viu.ca › how...
 7. Бахтин, М.М. «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве.» Вопросы литературы и эстетики (Москва: Худож. лит., 1975), 502.
 8. Вальцель, О. Проблема формы в поэзии (Academia, 1923), http://www.opojaz.ru › walzel › walzel
 9. Тюпа, В.И. «Литературное произведение: между текстом и смыслом.» Литературное произведение: проблемы теории и анализа 1 (Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997): 3-78.
 10. Зебальд В. Аустерліц (Київ: Комубук, 2020), 336.
 11. Jaggi, Maya. “Recovered Memories.” The Guardian (21 Sept. 2001), https://www.the guardian.com/books/2001/sep/22/artsandhumanities.highereducation
 12. Jonny Begood, https://jonny-begood.livejournal.com 
 13. The Aesthetics and Ethics of Refraction: Narrative Structure... , http://dspace.library.uvic.ca › bitstream › handle
 14. Мегела, І. П. «Метаморфози жанру:психограма серійного вбивці (на матеріалі роману «Тиша» Томаса Рааба». Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики 33 (2018): 60-70.
 15. Мегела, І. П. «Принципи смислотворення ус філософській казці Германа Гессе «Перетворення Піктора». Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики 35 (2019): 45-59.
 16. Мегела, І.П. «Політика і мораль в романі Роберта Менассе «Столиця»». Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики 39 (2021):43-60.
 17. Writing as Ethical Memory in "Austerlitz" – JSTOR, https://www.jstor.org › stable
 18. Vertigo | Where literature and art intersect, with an emphasis... , https://sebald.wordpress.com

Завантаження

Опубліковано

2022-12-01

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 70

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.