ВІДТВОРЕННЯ ІДІОСТИЛЮ ЙОРГОСА СЕФЕРІСА В ПЕРЕКЛАДАХ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Автор(и)

 • Тетяна Любченко кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської і новогрецької філології і перекладу, Київський національний лінгвістичний університет (Міністерство освіти і науки України) 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73
 • Валерія Васильченко магістрантка кафедри романської і новогрецької філології і перекладу, Київський національний лінгвістичний університет (Міністерство освіти і науки України) 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2021.39.15

Ключові слова:

ідіостиль, ідіолект, індивідуально-авторська картина світу, перекладач, поетичний переклад, Йоргос Сеферіс, поезія, внутрішня та зовнішня матриця поетичного твору

Анотація

У статті проаналізовано поняття «ідіостиль», його зв'язок із терміном «ідіолект», різні погляди дослідників щодо співвідношення цих термінів; досліджено підходи до вивчення ідіостилю та трактування поняття «ідіостиль перекладача». Вивчено етапи формування індивідуального стилю письменника, а також специфіку перекладу поетичних творів та їх особливості. Визначено основні фактори формування ідіостилю Йоргоса Сеферіса та його характерні риси. Проаналізовано поезію Й. Сеферіса та її переклади з точки зору відтворення внутрішньої і зовнішньої матриці поетичного твору та ідіостилю письменника. Здійснено зіставний аналіз перекладів відносно домінування індивідуального стилю перекладача над ідіостилем автора.

__________

Література:

 1. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов (Москва: Изд-во «Сов. энцикл.», 1969), 608.
 2. Виноградов, В. В. О художественной прозе (Москва, Ленинград: Госиздат, 1959), 654.
 3. Виноградов, В. В. О языке художественной прозы (Москва: Наука, 1980): 360.
 4. Горченко, О. «Проблематика підходів до дослідження ідіостилю.» Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія751 (2015): 73-79.
 5. Данік, Л. В., Година-Арюпіна, К. В. «Адекватність відтворення ідіостилю: кореляція стилів перекладача і автора при перекладі фразеологічного рівня тексту.» Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки2 (2015): 35-40.
 6. Кияк, Т., Науменко, А., Огуй, О. Теорія і практика перекладу (Вінниця: Нова книга, 2006), 592.
 7. Коткова, Л. І. «Ідіостиль, індивідуальний стиль і ідіолект: проблеми розмежування.» Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки2 (2012): 26-29.
 8. Леденева, В. В. «Особенности идиолекта Н. С. Лескова: средства номинации и предикации.» (Дисс. д-ра філол. наук, Москва, 2000), 481.
 9. Семенюк, О. А. «Ідіостиль автора як відображення його картини світу.» Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія39 (2019): 82–85.
 10. Сидоренко, І. «Підходи до вивчення ідіостилю у лінгвістичних дослідженнях художнього тексту.» Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство)21 (2015): 298-303.
 11. Ставицька, Л. «Про термін ідіолект.» Українська мова4 (2009): 3-7.
 12. Шум, О. В. «Співвіднесення ідіостилю автора і стилю перекладача (на матеріалі перекладу роману Ю. Андруховича "Рекреації" німецькою мовою).» Наукові записки Національного університету "Острозька академія", Серія: Філологічна54 (2015): 308-310.
 13. Bloch, B. «A set of postulates for phonemic analysis.» Language XXIV (1948): 3–46.
 14. Eken, F. Do multilingual speakers have one single underlying idiolect or multiple idiolects bound to specific languages (Radboud University, 2019): 64.

 

Електронні ресурси:

 1. Яблуновська, К. «До питання відтворення жанру в поетичному перекладі.» XVІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД», http://oldconf.neasmo.org.ua/node/3073

Джерела ілюстративного матеріалу:

 1. Сеферис, Й. Вибране: поезії й літературно-критичні статті, упорядкування О. Пономарів, А. Савенко; переднє слово А. Савенко, Т. Чернишова; переклади А. Савенко, І. Бетко та ін. (Київ: Журнал «Всесвіт», 2013), 400.
 2. Σεφέρης, Γ. Στροφή (Αθήνα: τυπογραφείο της Εστίας, 1931),
 3. Σεφέρης, Γ. Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ. (Αθήνα: Νεφέλη, 2002), 387.

Завантаження

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Статті

Схожі статті

1-10 з 158

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>