ГЕНДЕРНІ ПРОВОКАЦІЇ У СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОМУ ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОМУ ПІДХОДІ

Автор(и)

 • Наталія Ткаченко кандидат філологічних наук

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2024.45.05

Ключові слова:

гендерні відмінності, провокації, суспільство, психологія, конкуренція

Анотація

Статтю присвячено тактикам вербальних та невербальних гендерних провокацій. Новизна статті пояснюється першою спробою описати та класифікувати різновиди та форми жіночих та чоловічих провокацій, їхні суспільні, прагматичні та психологічні чинники. Головним суспільним чинником гендерної різниці вважається влада чоловіків у суспільстві, з причини їхньої фізичної переваги. На прикладі гендерних провокацій in vivo виявлена різниця комунікації чоловіків і жінок у розумінні гендерних відношень, оцінках, виразності, виборі тем, у невербальних засобах та ін. В наш час зростає ідеологічне відношення до гендерної мови. Комунікативні внутрішньогендерні та міжгендерні відмінності найвиразніше виявляються у соціопсихологічному аспекті мовлення зумовленому суспільними та національними міжособистісними відношеннями.

_______________

Література:

 1. Kурановa, С. I. Основи психолінгвістики: підручник (Київ: Академія, 2012). URL: https:// evnuir.vnu.edu.ua/ bistream/123456789/ 18655/ 1/psyholingv.pdf.
 2. Burr, E. Die vorläufer 8 p. Otto Jespersen's "The Woman", a chapter in his book.
 3. Jespersen, O. Language: Its Nature, Development and Origin (London: Allen and Unwin, 1922): 237-254. URL: https://home.uni-leipzig.de/burr/ Gender/Material/pdf/Jespersen.pdf
 4. Dіjk, T. A. Van. Dialogue and cognition. Problems and Aims (2022): 1-17. URL: http:// www. discourses.org/Old Articles/Dialogue%20Cognition. pdf 11.03.
 5. The Handbook of Language and Gender, ed. by Janet Holmes and Miriam Meyerhoff (Blackwell Publishing Ltd., 2003).
 6. Karwat, M. Theory of Provocation. In Light of Political Science, transl. by Mikołaj Golubiewski. Studies in politics, security and society 44 (University of Warsaw, 2022).
 7. Lakoff, R. Language and Woman's Place. (1973) Source: Language in Society 2 (1): 45-80. URL: https:// web. stanford.edu/ class/ linguist156/ Lakoff_1973.pdf.
 8. MacNeil, Sheila, Byers, E. Sandra. Role of Sexual Self-Disclosure in the Sexual Satisfaction of Long-Term Heterosexual Couples. Journal of Sex Research 46 (1) (2009): 3–14.
 9. Speer, S. Introduction: feminism, discourse and conversation analysis. In Gender talk: feminism, discourse and conversation analysis, Speer, Susan A. (ed.) (London New York: Routledge. 2005): 7–8.
 10. Tannen, D. You just don't understand: women and men in conversation (New York, NY, 1990).
 11. Language and gender. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Language_and_gender
 12. Carroll, L. Alice’s Adventures in Wonderland, 1979.

Завантаження

Опубліковано

2024-04-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Ткаченко, Н. (2024). ГЕНДЕРНІ ПРОВОКАЦІЇ У СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОМУ ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОМУ ПІДХОДІ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(45), 44-53. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2024.45.05

Схожі статті

1-10 з 23

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.