СТЕРЕОТИП ПРОФЕСІЇ В СЕМАНТИЦІ АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА-КОНВЕРСИВА

Автор(и)

 • Юлія Бекрєєва кандидат філологічних наук, доцент кафедри лексикології англійської мови факультету англійської мови Мінський державний лінгвістичний університет 220034, м. Мінськ, вулиця Захарова, 21

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2021.39.08

Ключові слова:

конверсія, дієслово-конверсив, морфо-семантична інкорпорація, стереотип професії, імплікаціональне значення, агентивно-предикатна конструкція

Анотація

У статті досліджується семантика дієслів, утворених за конверсією від іменників зі значенням «представник професії». Мета статті розкрити взаємозв’язок значення похідного дієслова і стереотипних уявлень про професії. Аналіз лексикографічних моделей значення іменника й дієслова у словотвірній парі конверсії, а також агентивно-предикатних конструкцій з дієсловом-конверсивом дозволив виявити ряд закономірностей.

По-перше, у значенні дієслова-конверсива відображено дії, типові для певної професії, проте вживання дієслова не обмежено даною професійною сферою. По-друге, модель конверсії «виконавець – дія» містить метафоричний перенос, при якому представник професії, позначений іменником, порівнюється за характером або манерою поведінки з виконавцем дії, позначеним дієсловом. Як наслідок, деякі стереотипні характеристики виконавця закріплені в значенні дієслова-конверсива як частина імплікаціоналу.

Особистий внесок автора передбачає розробку концепції вбудовування стереотипу в лексичне значення дієслів та подання стереотипних особливостей певних професій, виявлених у випадку вивчення англійських дієслів, отриманих шляхом конверсії. Результати, представлені в цій роботі, виконуються виключно автором.

__________

Література:

 1. Агєєва,В. О. “Інтеграція архетипної і стереотипної символіки у семантичній структурі лексем fire і вогонь.” Проблеми семантики слова, речення та тексту 31 (2013): 3–9.
 2. Ломовая, А. В. «Факторы, определяющие валентность отыменных конверсионных глаголов в английском языке.» (Дис. канд. филол. наук, Минск, 2015), 204.
 3. Никитин, М. В. Основы лингвистической теории значения (Москва: Высшая школа, 1988), 168.
 4. Ханикіна, Н. В. “Методика поліситуаційно-ономасіологічного аналізу мотивації дієслівної семантики фізичного і психічного станів суб’єкта.” Вісник КНЛУ, Серія Філологія18 (2) (2015): 195–202.
 5. Balteiro,  A contribution to the study of conversion in English (Münster: Waxmann, 2007), 152.
 6. Clark, V., Clark, H. H. «When nouns surface as verbs.» Language 55 (1979): 767–811.
 7. Cundiff, L. «The cognitive and motivational aspects of stereotypes and their impact in the United States.» Stereotypes: The Incidence and Impacts of Bias; ed. by J. T. Nadler, E. C. Voyles (Santa Barbara: ABC-CLIO, LLC, 2020): 1–22.
 8. Fillmore,  «Types of Lexical Information.» Studies in Syntax and Semantics; ed. by F.Kiefer (Dordrecht: Reidel, 1969): 109–137.
 9. Hinton, R. «Implicit stereotypes and the predictive brain: cognition and culture in “biased” person perception.» Palgrave Commun 3:17086 (2017), https://doi.org/10.1057/palcomms.2017.86
 10. Leech, N. Semantics (Harmondsworth: Penguin, 1974), 386.
 11. Onysko, , Michel, S. (eds.) Cognitive perspectives on word formation (Berlin, New York: De Gruyter Mouton, 2010), 431.
 12. Rappaport, Hovav «Lexicalized meaning and the internal structure of events.» Theoretical and crosslinguistic approaches to the semantics of aspect; ed. by S.Rothstein (Amsterdam: J. Benjamins Publishing Company, 2008): 13–24, https://doi.org/10.1075/la.110

Джерела практичного матеріалу:

 1. Collins English Dictionary (Harper Collins Publishers, 2021), https://www.collinsdictionary.com
 2. Oxford English Dictionary (Oxford University Press, 2020), https://www.lexico.com /
 3. The British National Corpus, version 3 (BNC XML Edition) (2017), http://www.natcorp.ox.ac.uk/.

Завантаження

Опубліковано

2022-11-29

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

СТЕРЕОТИП ПРОФЕСІЇ В СЕМАНТИЦІ АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА-КОНВЕРСИВА. (2022). ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(39), 92-102. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2021.39.08

Схожі статті

1-10 з 35

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>