ФОНОВІ ЗНАННЯ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ НОСІЇВ ІСПАНСЬКОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Автор(и)

  • Поліна Бокова кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри романської і новогрецької філології Київський національний лінгвістичний університет (Міністерство освіти і науки України) 03680, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 73

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2023.44.13

Ключові слова:

фонові знання, міжкультурна комунікація, культурі, ключовий компонент, соціокультурний, лінгвокультурний

Анотація

В статті розглядається феномен фонових знань, їх місце і роль в процесі міжкультурної комунікації. Сучасний етап розвитку світової спільноти відкриває нові можливості культурної і міжкультурної комунікації, яка сьогодні трактується як спілкування між представниками різних культур, передбачає взаєморозуміння учасників комунікативного акту, що належать до різних національних культур. Також зазначається, що між представниками різних культур і носіями різних мов існує певна кількість проблем, що безпосередньо пов’язані з найважливішим компонентом міжкультурної комунікації, який включає мови і культури які беруть участь в цьому процесі. Культура є сукупністю матеріальних і духовних цінностей накопичених в тій чи іншій національній спільноті які відсутні в іншій або суттєво відрізняються від них, складають національний соціокультурний фонд, що знаходить своє відображення в мові. Фонові знання розглядаються як соціокультурні відомості, які є характерними для певної нації, засвоєні масою її представників і відображені в мові даної національної спільноти. Вони є ключовим компонентом нашого сприйняття, фактично випереджають знання про предмет і допомагають отримати про нього нову інформацію і слугують фактором подолання лінгвокультурного бар’єру в міжкультурній комунікації. Таким чином, фонові знання представлені як сукупність уявлень про те, що складає реальний фон, на якому розгортається картина життя іншої країни, іншого народу.

_______________

Література:

  1. Карасева, Ю. А. «Отражение национально-культурной специфики в художественном тексте (на материале испаноязычной литературы).» Современные научные исследования и инновации (2012), http://vveb.snauka.ru/issues/2012/02/7920.
  2. Манакін, В. М. Мова і міжкультурна комунікація (Київ: Академія, 2012), 288.

Завантаження

Опубліковано

2023-11-02

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Бокова, П. (2023). ФОНОВІ ЗНАННЯ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ НОСІЇВ ІСПАНСЬКОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ МОВ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(44), 133-144. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2023.44.13

Схожі статті

1-10 з 54

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.