ХАРАКТЕРИСТИКА СИНТАКСИЧНОЇ СЕПАРАТИЗАЦІЇ В ЛІТЕРАТУРІ ФРАНЦУЗЬКОГО СЮРРЕАЛІЗМУ (лінгвокультурологічний аспект дослідження)

Автор(и)

 • Ольга Станіслав Кандидат філологічних наук, доцент кафедри романських мов та інтерлінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Міністерство освіти і науки України) 43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2017.32.15

Анотація

Статтю присвячено проблемі такого різновиду синтаксичного зв’язку, як сепаратизація, що є характерним для художньої мови сучасної французької літератури, сюрреалістичної зокрема. Проведений аналіз засвідчив, що в текстах сюрреалістичного спрямування техніка «автоматичного» письма, ефект «неочікуваності» створювали композиційну хаотичність творів, їхню структурну безсистемність, монтаж, алогізм та суб’єктивізм авторських асоціацій. Встановлено, що основні принципи художнього сюрреалізму в синтаксисі сучасної французької мови виразилися через використання ірраціонального зв’язку слів, речень, тексту в цілому, порушення синтаксичної ієрархії, пропорцій, структурну синтаксичну розчленованість, сепаратизацію.

__________

Література

 1. Андриевская А. А. Явление «сепаратизации» в стилисти­ческом синтаксисе современной французской художественной прозы / А. А. Андриевская // Филологические науки. – – № 3. – С. 77–83.
 2. Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкозна­нии / С. Г. Воркачев // Филологические науки. – – № 1. – С. 64–72.
 3. Долинин К. А. Интерпретация текста: французский язык / К. А. Долинин // [учеб. пособие]. – М. : КомКнига, 2010. – 304 с.
 4. Мясищева Н. Н. Разговорный синтаксис как источник язы­ко­вого обновления современной художественной прозы и место в нем парцелляции : автореф. дис. на соискание учёной степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Н. Н. Мясищева. – СПб, 1993. – 23 с.
 5. RobergeY. Tendances actuelles en syntaxe générative / Y. Roberge // Tendances actuelles en linguistique générale. – Paris, 1993. – P. 83–108.
 6. Sauvageot A. Français d’hier ou français demain ? / А. – Paris : PUF, 1978. – 154 p.

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. 7.Aragon L.Le Paysan de Paris / Aragon. – Paris : Éditions Gallimard, 1926. – 73 p.
 2. 8.Aragon L.Traité du style / Aragon. – Paris : Éditions de Fallois, 1978. – 134 p.
 3. 9. Aragon L.Une Vague rêve / Aragon. – Paris : Éditions Gallimard, 1982. – 56 p.
 4. Breton A. Nadja / А. Breton. – Paris : Éditions Gaillimard, 1964. – 190 p.
 5. 11. Breton A. Manifeste du surréalisme. Œuvres complètes / А. – Paris : Éditions Gallimard, 1956. T. 1. – 326 p.

Завантаження

Опубліковано

2023-02-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

ХАРАКТЕРИСТИКА СИНТАКСИЧНОЇ СЕПАРАТИЗАЦІЇ В ЛІТЕРАТУРІ ФРАНЦУЗЬКОГО СЮРРЕАЛІЗМУ (лінгвокультурологічний аспект дослідження). (2023). ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(32), 149-161. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2017.32.15

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>