МАРКОВАНІ ТА НЕМАРКОВАНІ АТРИБУТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ У СКЛАДІ ВТОРИННОГО ПРЕДИКАТА У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

 • Юлія Зелена Асистент кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка (Міністерство освіти і науки України) 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2020.37.10

Анотація

Статтю присвячено дослідженню маркованих та немаркованих атрибутивних конструкцій, враховуючи вплив механізмів семантичного трансферування, зважаючи на їх продуктивний потенціал. Виконано структурно-семантичну характеристику видів атрибутивних конструкцій з огляду на дві вихідні теорії – врахування статусу референта та актуального членування речення. Проведено самостійне дослідження взаємозв’язків між проявами предикації та семантико-синтаксичною структурою речення, завдяки визначенню валентних властивостей атрибутивних дієслів. Описано та унаочнено відмінності між різними типами конструкцій з атрибутивним додатком та встановлено, що існує прямий зв’язок між типом атрибутивних речень й появою предикативних відносин.

_______________

Література

 1. Вихованець, І.Р. «Навколо проблем предикативності, предикації і предикатності.» Українська мова № 1 (2002): 25–31.
 2. Зелена, Ю.Л. Функціонування атрибутивних конструкцій в контексті вторинної предикації. Нова філологія 58 (2013): 76–79.
 3. Распопов, И.П. Актуальное членение предложения: на материале простого повествования преимущественно в монологической речи (Уфа: Изд-во Башк. ун-та, 1961),
 4. Givon,  Syntax. A functional-typological introduction, vol.I (Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1984), 464.
 5. Halliday, М. «Language Structure and Language Function, New Horizons.» Linguistics (Harmondsworth: Penguin Books, 1997): 140–165.
 6. Higgins, R. The pseudo-cleft Construction in English (New York: Garland, 1979), 393.
 7. Lambrecht,  «Prédication seconde et structure informationnelle: la relative de perception comme construction présentative.» Langue française 127 (2000):
  49–66.
 8. Li, С., Thompson,  «Subject and Topic: A New Typology of Language.» Subject and Topic (New York: New York Academic Press, 1976): 457–489.
 9. Pierrard,  «Paramètres pour l'interprétation et le classement des constructions à attribut de l'objet.» Langage et référence. Mélanges offerts à Kerstin Jonasson à l'occasion de ses soixante ans, Kronning H., Norén C., Novén B, Ransbo G., Sundell L.-G., B. Svane (éds) (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2001): 497–507.
 10. Tobback, , Lauwers, P. «Une analyse en miroir de deux verbes évidentiels: s’avérer vs. se révéler.» Revue Romane 47 (2012): 49–75.
 11. van peteghem,  La détermination de l’attribut nominal. Étude comparative de quatre langues romanes (français, espagnol, italien, roumain) (Bruxelles: Paleis der Natiën, 1993), 181.

Завантаження

Опубліковано

2023-01-12

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>