Політика видання

Ліцензування

Ліцензійна політика збірника “Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики” керується базовими умовами Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), що дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або покликатися на повні тексти статей збірника, зберігаючи авторські права.

Етична політика

Етична політика видання “Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики” ґрунтується на етичних принципах і правилах, які рекомендовані Комітетом з етики публікацій (The Committee on Publication Ethics – COPE), Етичним кодексом ученого України та Етичним кодексом університетської спільноти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Редакція враховує права та обов’язки всіх сторін, що беруть участь у процесі публікації: автора (авторів), рецензентів, редакційної колегії, а також – права читачів.

АВТОРИ зобов’язані:

 • зберігаючи АВТОРСЬКІ ПРАВА на статтю, одночасно надати збірнику право її першої публікації на умовах Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), що дає змогу іншим особам вільно поширювати опубліковану працю з обов’язковим покликанням на її авторів та її першу публікацію;
 • подавати до друку оригінальну лінгвістичну працю, що не містить плагіату (самоплагіату) та оформлена згідно з Вимогами до публікацій;
 • нести повну відповідальність за достовірність фактів, статистичних даних, власних імен, цитат, покликань та перекладу;
 • у разі виявлення серйозної помилки або неточності в опублікованому дослідженні – негайно повідомити Відповідальному редактору про це для публікації виправлень або уточнень;
 • після прийняття статті до друку в збірнику “Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики” – підписати Авторську угоду (протягом трьох діб після повідомлення про ухвалу);

мають право:

 • отримати від редакції збірника інформацію щодо проходження всіх етапів підготовки статті до друку: від первинного контролю на відповідність Вимог до публікацій до остаточного рішення редколегії (прийняття до друку, у разі відхилення – про причини відхилення);
 • отримати рецензії експертів, за наявності зауважень та/або пропозицій – доопрацювати статтю або подати до редколегії аргументоване пояснення про незгоду з думкою експертів (термін – один тиждень);
 • відкликати статтю до того часу, поки матеріали випуску з цією статтею не передано у видавництво;
 • після публікації статті – поширювати її, розміщувати в електронному репозитарії установи, у якій працюють, публікувати у складі монографії тощо з обов’язковим покликанням на її першу публікацію.

РЕЦЕНЗЕНТИ (члени редакційної колегії, провідні фахівці КНУ імені Тараса Шевченка, українських і зарубіжних навчальних і/або наукових закладів)

 • здійснюють анонімну експертизу рукописів, зважаючи на основні вимоги видавничої етики – поважати принципи АВТОРСЬКИХ ПРАВ, прав на інтелектуальну власність та дотримуватися принципів КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ: не можуть використовувати результати рецензованої праці до її публікації;
 • оцінюють рукопис щодо актуальності, новизни, змісту викладу, узагальнень та висновків, заповнюючи типову форму Рецензії;
 • дають експертну оцінку у формулюваннях: рекомендувати статтю до друку без виправлень; рекомендувати статтю до друку після врахування зауважень рецензента; рекомендувати статтю до друку після ретельного доопрацювання; не рекомендувати статтю до друку;
 • можуть відмовитися від рецензування, якщо виявлять невідповідність проблематики рукопису своїй науковій кваліфікації;
 • зобов’язані відмовитися від рецензування, якщо виявлять потенційний конфлікт інтересів з автором рукопису або установами, де було виконане дослідження;
 • термін рецензування – упродовж одного місяця.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 • розглядають усі подані матеріали незалежно від етнічного походження, релігійних вірувань, громадянства та політичних поглядів автора;
 • відповідають за КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ усіх матеріалів до моменту опублікування;
 • визначають експертів для подвійного “сліпого” рецензування статей;
 • забезпечують справедливу оцінку рецензування рукописів, керуючись чинними юридичними вимогами щодо авторського права, законності та плагіату;
 • залишають за собою право перевірити статтю на плагіат, а також через недотримання вимог відхилити або повернути її на доопрацювання;
 • приймають остаточне рішення про публікацію статті (рецензії) у виданні;
 • у разі порушень правил наукової етики або конфлікту інтересів (автора дослідження й рецензента або автора й інших осіб) – проводять засідання, на якому приймають ухвалу, що є остаточною і не може бути оскарженою;
 • мають право подати для публікації власні рукописи, які підлягають стандартній процедурі зовнішнього незалежного рецензування, організованого Відповідальним редактором, однак при цьому не беруть участі у їх розгляді.

ЧИТАЧІ мають право на ВІЛЬНИЙ ДОСТУП до наукового контенту збірника та інформації про збірник та його видавничі принципи.

Політика відкритого доступу

Підтримуючи Budapest Open Access Initiative (BOAI), збірник “Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики” забезпечує доступ до його вмісту на принципах відкритості та доступності, що дає змогу читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, покликатися на повні тексти його матеріалів.

Кожний випуск збірника виходить у електронному вигляді та (за можливості) у друкованому, які розсилаються у провідні бібліотеки України.

Електронну версію обов’язково розміщують у вільному доступі на офіційному сайті збірника в розділах Поточний випуск та Архів.

Електронні копії зберігаються на сайтах Навчально-наукового інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка; Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка (“Наукова періодика університету”); Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (“Наукова періодика України”) та Copernicus.

Протидія плагіату

Щоб забезпечити дотримання академічної доброчесності, Редколегія збірника керується “Положенням про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” (2020 р.), за яким рукописи статей, які надходять до редакцій наукових збірників університету, підлягають обов’язковій перевірці на академічний плагіат (самоплагіат) – на етапі подання роботи до розгляду для публікації.

Редколегія використовує ліцензований сервіс перевірки на плагіат UNICHECK.

У разі виявлення в рукописі запозичень чи дублювання власних наукових результатів без належного оформлення посилань рукопис повертається автору на доопрацювання з можливістю повторного подання його на розгляд.

Рукопис, що містить навмисні текстові спотворення, передбачувані спроби укриття запозичень або інші прояви академічного плагіату, відхиляється.