Редакційна колегія

Головний редактор

Корбозерова Н. М., д-р філол. наук, проф., Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка (УКРАЇНА), ninakor@ukr.net, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6045-669X    

Заступник головного редактора

Скрильник С. В., канд. філол. наук, доц., Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка (УКРАЇНА), s.skrylnyk@ukr.net

Відповідальний секретар

Ситдикова І. В., канд. філол. наук, доц., Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка (УКРАЇНА), roman.philology@gmail.com, ORCID: https://orcid.org/0009-0001-5475-1657

Редакційна колегія

Акінсі М.-А., д-р філол. наук, проф., Ун-т Руан (ФРАНЦІЯ), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7077-4322

Буайє Анрі, д-р філол. наук, проф., Ун-т Поль Валері Монпельє III (ФРАНЦІЯ), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1925-6132

Волкова С. В., д-р філол. наук, проф., Київ. нац. лінгвістич. ун-т (УКРАЇНА), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5708-7034

Годзіч Анна, д-р філол. наук, доц., Ун-т імені Адама Міцкевича, м. Познань (ПОЛЬЩА), ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4513-4232

Голубовська І. О., д-р філол. наук, проф., Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка (УКРАЇНА), ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1870-4914

Гриценко С. П., д-р філол. наук, проф., Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка (УКРАЇНА), ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2587-7525

Гудманян А. Г., д-р філол. наук, проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського (УКРАЇНА), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4196-2279

Деріен С., д-р філол. наук, проф., почесний професор лінгвістики та освіти, Ун-т Рутгерс, м. Нью-Джерсі (США), darian@crab.rutgers.edu

Дорофеєва М. С., д-р філол. наук, проф., Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка (УКРАЇНА), ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2024-4806

Ільченко О. М., д-р філол. наук, проф., Центр наук. дослідж. та виклад. іноз. мов НАН України (УКРАЇНА), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5546-1408

Керо Хервіл’я Енріке Ф., д-р філол. наук, проф., Гранадськ. університет (ІСПАНІЯ), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1240-8121

Поворознюк Р. В., д-р філол. наук, доц., Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка (УКРАЇНА), ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3418-6651

Пономаренко В. П., д-р філол. н., ст. наук. співробіт., Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (УКРАЇНА)

Трієр Домінік, д-р філол. наук, проф., Ун-т Поль Валері м. Монпельє (ФРАНЦІЯ), dominique.triaire@univ-montp3.fr

Чернюх Б. В., д-р філол. наук, проф., Львівськ. нац. ун-т імені Івана Франка (Україна), ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0927-0512