[1]
С. Король, “НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ ЖАНРІВ”, ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, vol. 1, no. 43, pp. 35–47, May 2023, doi: 10.17721/2663-6530.2023.43.03.