[1]
Е. Сморокова, “КОНЦЕПТ «ВОЇН» У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНИ Й ІСПАНІЇ XXI СТОЛІТТЯ”, ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, vol. 1, no. 44, pp. 124–132, Nov. 2023, doi: 10.17721/2663-6530.2023.44.12.