Король , С. (2023) “НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ ЖАНРІВ”, ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(43), pp. 35–47. doi:10.17721/2663-6530.2023.43.03.